Ders Adı Toprak İlmi
Ders Kodu ORN-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Serkan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Toprak ilmi ile ilgili temel kavramları öğrenmek 2-Toprağın genel yapısını öğrenmek 3-Toprağın fiziksel özelliklerini öğrenmek 4-Toprağın kimyasal özelliklerini öğrenmek 5-Toprağın biyolojik özelliklerini öğrenmek 6-Klimatik toprak tiplerini öğrenmek 7-Toprak sınıflandırma sistematiğini öğrenmek 8-Toprak analizleri ve haritalamasını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toprakların oluşumu ve gelişimi, toprak oluşumuna etki eden faktörler. Kil mineralleri, toprak organik maddesi, tekstür, ve strüktürü, Toprak nemi, havası ve sıcaklığı, Toprağın kimyasal özellikleri. Topraktaki bitki besin elementleri. Klimatik toprak tipleri. Toprak sınıflandırma sistematiği, Toprak analizleri ve haritalaması, Toprak gübrelemesi ve erozyonu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Toprak ilmi ile ilgili temel kavramları öğretmek 2-Toprağın genel yapısı hakkında bilgi vermek 3-Toprağın fiziksel özelliklerini hakkında bilgi vermek 4-Toprağın kimyasal özelliklerini hakkında bilgi vermek 5-Toprağın biyolojik özelliklerini hakkında bilgi vermek 6. Toprak oluşum süreci hakkında bilgi vermek 7. Toprak yapısının bitki gelişimi üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Toprak oluşumunu etkileyen faktörleri ve oluşum sürecini öğretmek, toprak ve anakaya çeşitleri hakkında bilgi vermek, Jeolojik yapıları tanıtmak ve öğretmek, Toprak, bitki ve tür arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermek, tekstür ve strüktür kavramlarını öğretmek ve analizleri hakkında bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Toprakların oluşumu ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 5
2 Toprak oluşumuna etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Sayfa 36
3 Toprağın yapısı ve bileşimi
  Ön Hazırlık: Sayfa 51
4 Kil mineralleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 61
5 Toprak organik maddesi
  Ön Hazırlık: Sayfa 87
6 Toprağın fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 113
7 Toprağın tekstür ve strüktürü
  Ön Hazırlık: Sayfa 115
8 Toprak nemi, havası ve sıcaklığı
  Ön Hazırlık: Sayfa 137
9 Toprağın kimyasal özellikleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 197
10 Topraktaki bitki besin elementleri
  Ön Hazırlık: Sayfa 231
11 Klimatik toprak tipleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
12 Toprak sınıflandırma sistematiği
  Ön Hazırlık: Sayfa 319
13 Toprak analizleri ve haritalaması
  Ön Hazırlık: Ders notu
14 Toprak gübrelemesi ve erozyonu
  Ön Hazırlık: Ders notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir. 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 0
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar. 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 0
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 0
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 0
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 10 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kantarcı, M.D., 2000. Toprak İlmi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4261, Orman Fakültesi Yayın No: 462, İstanbul, Türkiye, 420 s.
Diğer Kaynaklar Ders notları
Materyal
Dökümanlar Ders notu ve sunumlar
Ödevler
Sınavlar Arasınav “Toprak nemi, havası ve sıcaklığı” konusuna kadar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)