Ders Adı Harita Bilgisi
Ders Kodu ORN-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 2. Bir alan nasıl korunur bilir 3. Türkiye’deki korunan alanlar hakkında fikir sahibi olmak 4. Korunan alan planlaması yapabilmek 5. Türkiye'nin korunan alanlarını öğrenmek 6. Milli parklar kavramını öğrenmek 7. Tabiat parkı kavramını öğrenmek 8. Korunan alanların ormancılık faaliyetleri ve diğer arazi kullanımları ile ilişkilerini öğrenmek 1. Korunan alan kavramını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Korunan alanlar kavramı, Korunan alanların tefrik amaçları ve kriterleri, Korunan alanlarda planlama, Korunan alanlarda geliştirme esasları, Korunan alanlar ve turizm, Korunan alanlar ve avlanma, Türkiye’nin korunan alanları, Milli parklar, Tabiat parkları, Biyogenetik rezervler, Tabiat anıtları, Tabiatı koruma alanları, Ormaniçi dinlenme yerleri ve yol kenarları, Korunan alanların ormancılık faaliyetleri ve diğer arazi kullanımları ile ilişkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Alan koruma felsefesini tanıtmak 2-Türkiye'nin korunan alanlarını yönetmeye yarayacak temel bilgiyi kazandırmak
Dersin Amacı Korunan Alanlar'ın bazı temel prensiplerini anlamak ve geliştirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Korunan alanlar kavramı
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 1-5 pKorunan Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye. Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 1-5 s. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005.
2 Korunan alanların tefrik amaçları ve kriterleri
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 5-14 s. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005
3 Korunan alanlarda planlama
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 15-23. Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye. BAŞKENT, E. Z., Orman Amenajman Planlarının Ekosistem Tabanlı ve Çok Amaçlı Planlanması (Etçap) ve Uygulanmasına Yönelik Eylemler, Türk Ormancılığında Uluslar arası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular-Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık, 2005, Antalya.
4 Korunan alanlarda geliştirme esasları
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 24-37 s. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005.
5 Korunan alanlar ve turizm
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 38-52 s. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Dicle Tuba KILIÇ ve Güven EKEN, Doğa Derneği, Ankara, 2004 Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006
6 Korunan alanlar ve avlanma
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 53-65 s. Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
7 Türkiye’nin korunan alanları
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 66-80 s. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Dicle Tuba KILIÇ ve Güven EKEN, Doğa Derneği, Ankara, 2004 Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006 Isparta Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliği Arşivi, 2001. Isparta İli Sınırları İçindeki Korunan Alanlar, 10s
8 Milli parklar
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 81-85 s. Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
9 Tabiat parkları
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 86-93s. Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
10 Biyogenetik rezervler
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 94-98 s. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006
11 Tabiat anıtları
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 99-105 s. Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
12 Tabiatı koruma alanları
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 106-111 s. Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
13 Ormaniçi dinlenme yerleri ve yol kenarları
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 112-114 s. Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
14 Korunan alanların ormancılık faaliyetleri ve diğer arazi kullanımları ile ilişkileri
  Ön Hazırlık: Oğurlu, İ. 2006. Korunan Alanlar (Milli Parklar (Ders Notu), Isparta, 115-119s. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005. BAŞKENT, E. Z., Orman Amenajman Planlarının Ekosistem Tabanlı ve Çok Amaçlı Planlanması (Etçap) ve Uygulanmasına Yönelik Eylemler, Türk Ormancılığında Uluslar arası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular-Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık, 2005, Antalya. BAKIR, Ö. 1985. Çayır ve Mera Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 947, Ders Kitabı: 272, ANKARA, 229s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 2
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir. 1
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 1
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 2
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 2
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar. 2
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 1
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 2
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 2
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 2
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 2
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 2
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye.
Diğer Kaynaklar Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Dicle Tuba KILIÇ ve Güven EKEN, Doğa Derneği, Ankara, 2004 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, 2005. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006 BAŞKENT, E. Z., Orman Amenajman Planlarının Ekosistem Tabanlı ve Çok Amaçlı Planlanması (Etçap) ve Uygulanmasına Yönelik Eylemler, Türk Ormancılığında Uluslar arası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular-Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık, 2005, Antalya. • Isparta Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliği Arşivi, 2001. Isparta İli Sınırları İçindeki Korunan Alanlar, 10s. • BAKIR, Ö. 1985. Çayır ve Mera Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 947, Ders Kitabı: 272, ANKARA, 229s
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)