Ders Adı Zooloji
Ders Kodu ORN-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Zoolojinin temel konuları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak, 2. Hayvanların anatomik yapı ve fizyolojik işlevlerini anlayabilmek 3. Zoolojinin araştırma alanlarını değerlendirebilme ve ilerisi için belirli konularda çalışma alanları seçebilme. 4- Hayvanların sistematiği, davranışlarını ve ekolojileri anlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zoolojiye giriş, zoolojinin alt dalları, hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal kompozisyonları, hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, canlı organizmadaki sistemler, hayvanlarda davranış, sınıflandırma yöntemleri, hayvan taksonomisi, hayvanların ekolojileri,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Zoolojinin temel konu ve kavramlarını öğretmek 2- Hayvanların anatomik yapısını ve zoolojinin araştırma alanlarını öğretmek 3- Sınıflandırma ve Sistematiği öğretmek 4- Hücre, doku ve bunların yapılarını öğretmek 5- Canlı organizmalardaki sistemleri (solunum, boşaltım, sindirim gibi) öğretmek 6-Hayvan davranışlarını ve ekolojisi öğretmek
Dersin Amacı Biyolojinin bir alt dalı olan Zooloji bilimi hakkında temel bilgiler verilerek, temel kavramlar, sınıflandırma, sistematik, hücre ve hücrenin yapısı, dokular ve yapılarını, beslenme ve besin kavramlarını, canlı organizmalardaki sistemleri, hayvanların davranışları ve ekolojisi hakkında bilgi kazandırmaktır..
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Canlılar alemi biyoloji ve zoolojiye Giriş, Zoolojinin Altdalları
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
2 Canlıların genel özellikleri, hücre ve fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
3 Hücre ve kimyasal yapısı: Makromoleküller Karbohidratlar, Lipidler
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
4 Hücre ve Kimyasal yapısı II: Makromoleküller Proteinler, Nükleik asitler
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
5 Hücre organelleri, yapıları ve fonksiyonları ve diğer özellikleri
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
6 Hayvansal dokular, dokuların türleri, yapıları ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
7 Hayvanlarda Organ sistemleri: Deri, sindirim, solunum vd.
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
8 Hayvanlarda Organ sistemleri: Boşaltım, Destek sistemleri: İskelet
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
9 Hayvanlarda Organ sistemleri: Duyu organları yapı ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
10 Hayvanlarda Organ sistemleri: Bütünleştirici sitemler vd.
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
11 Metabolizma kavramı, hayvanlarda hücresel metabolizma ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
12 Ekoloji, hayvanların ekolojisi temel kavramlar ve ekolojik faktörler
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
13 Taksonomi, hayvan sistematiği, türlerin sistematik yerlerinin bulunması
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
14 Genetik, hayvan genetiği, genetik çeşitlilik ve genetik varyasyonun önemi
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, J. Tanyolaç, T. 1985. Genel Zooloji, Hatipoğlu yayınları.Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 2
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir. 2
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 2
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 1
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 2
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 2
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar. 2
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 1
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 2
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 2
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 2
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 2
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 2
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
Diğer Kaynaklar 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
Materyal
Dökümanlar 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları. 1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008. 2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
Ödevler
Sınavlar 1 Ara sınav 1 Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)