Ders Adı Ormancılık Bilgisi
Ders Kodu ORN-117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Orman ve Ormancılık, bitki, ağaç, vejetasyon kavramlarını ve çeşitlerini bilir 2 )Ormancılık anabilim dallarını ve diğer sektörlerle ilişkilerini bilir 3) Meşcere kavramı, Meşcere çeşitleri ve Meşcere tiplerini bilir 4) Meşcere tiplerinin harita üzerinde gösterimini bilir, 5) Ormancılığın amaç ve ilkelerini, ormanların işlevlerini bilir 6) Ormancılık yasa ve kanunlarını bilir. 7) Ster, Damga, Nakliye kavramlarını ve uygulamasını bilir. 8) Arazide ölçüm yöntemlerini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel bilgiler, Temel ormancılık terimleri; Orman tiplerinin sınıflandırılması; Orman formları ve meşcere kuruluşları; Orman fonksiyonları; Orman kaynaklarının işletilmesi ve faydalanmanın düzenlenmesi, Ormanların yetiştirilmesi ve bakımı, Orman ekosistemini tehdit eden faktörler, orman ve çevre ilişkileri, 2 Arazi Çalışması. Teknik gezi uygulaması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Orman ve Ormancılık, bitki, ağaç, vejetasyon kavramlarını ve çeşitlerini bilmek 2) Ormancılık anabilim dallarını ve diğer sektörlerle ilişkilerini bilmek 3) Meşcere kavramı, Meşcere çeşitleri ve Meşcere tiplerini bilmek 4) Meşcere tiplerinin harita üzerinde gösterimini bilmek 5) Ormancılığın amaç ve ilkelerini, ormanların işlevlerini bilmek
Dersin Amacı Ormancılığın bazı temel kavramlarını tanıtmak.Ormancılıkta kullanılan alet ve ekipmaları tanıtmak, Meşcere gelişim çağları ve özelliklerini kavratmak ayrıca ağaçlandırma çalışmaları hakkında ön bilgi vermek, öğrencileri mezun olduktan sonra gerekli duyacakları mesleki bilgileri öğrenmesini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ormancılığın Doğuşu ve Gelişimi, Bitki ve bitki çeşitleri, Bitki toplumları
2 Vejetasyon, vejetasyon çeşitleri, orman vejetasyonu, orman vejetasyonu çeşitleri, Yetişme ortamı isteklerine göre orman vejetasyonu çeşitleri
3 İnsanın etki derecesine göre orman vejetasyonu çeşitleri, Oluştuğu materyale göre orman vejetasyonu çeşitleri, İşlevlerine göre orman vejetasyonu çeşitleri, Ödev 1
4 Meşcere tanımı, kuruluş şekline göre meşcereler, meşcere gelişim özellikleri ve çağları ile ilgili özellikler
5 Meşcere parçaları, geniş meşcereler, meşcere gelişme çağları, kapalılık derecelerine göre meşcereler
6 Tabakalılık ve tabakalılık durumuna göre meşcereler, karışım durumuna göre meşcereler, yaş farkına göre meşcereler), Meşcere tipleri gösterimi ve haritası
7 Meşcere kurma çalışmaları (fidan üretme ve plantasyon teknikleri, gençleştirme, ağaçlandırma, gençleştirme ve ağaçlandırma başarısının tespiti)Ödev 2
8 Meşcerede boy, çap, yaş, hacim vb. ölçümü ve uygulaması, arazi çalışması ile ölçüm metodlarının öğretilmesi
9 Ormana sınır çeken faktörler, Ormanların işlevleri, Ormancılık tipleri
10 Ormancılık tipleri, Ormancılıkla ilgili yasal yükümlülükler, ormancılık kanunu ve uygulamaları ile analizi
11 Ormancılığın amaç, görev ve ilkeleri, Ödev ile desteklenerek konuların kavranması ve uygulanması
12 Ormancılığın diğer sektörlerle ilişkileri,ülkemizdeki uygulamnaları ve karşılıklı ticari ilişkiler
13 Türkiye orman varlığı, Ormancılık anabilim dalları, anabilim dallarının ormancılık faaliyetlerine katkıları ve özellikleri
14 Türkiye orman varlığı, Ormancılık anabilim dalları, dünya orman varlığı ve orman çeşitleri ile özellikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 4
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 5
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir. 4
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 3
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 2
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 2
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 2
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar. 2
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 2
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 2
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 2
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 5
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 5
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 2
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 10 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,Forestry Information, Textbook, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M., Çap ölçer, boy ölçer, artım burgusu vb.Meter diameter, height gauge, auger, etc. increments.
Diğer Kaynaklar Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,Forestry Information, Textbook, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M., Çap ölçer, boy ölçer, artım burgusu vb.Meter diameter, height gauge, auger, etc. increments.
Materyal
Dökümanlar Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,Forestry Information, Textbook, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M., Çap ölçer, boy ölçer, artım burgusu vb.Meter diameter, height gauge, auger, etc. increments.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)