Ders Adı Silvikültür Tekniği
Ders Kodu ORN-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğrenmek 2-Verimliliği artırıcı işletme şekillerini ve uygulamasını öğrenmek 3-Sürgün işletmelerini ve uygulamasını öğrenmek 4-Asli orman ağacı türlerimizin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek 5-Kızılçamın saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek 6-Anadolu karaçamı saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek 7-Sarıçam saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek 8-Doğu ladini saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek 9-Göknar türlerinin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek 10-Doğu kayını saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek 11-Meşe türlerinin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme şekillerine genel bakış, büyük alan - zon tıraşlama işletmesi, etek şeridi - şerit tıraşlama işletmesi, büyük alan - zon siper işletmesi, etek şeridi - şerit siper işletmesi, siper altı dikim, saf grup işletmesi, etek şeridi grup işletmesi, kombine grup işletmesi, ata grup işletmeleri, seçme işletmesi, baltalık işletmeleri, korulu baltalık işletmesi, iki kesimli koru işletmesi, ihtiyat işletmesi, asli orman ağacı türlerimize ait saf ve karışık meşcerelerde yaş sınıfları düzenine göre gençleştirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğretmek 2-Verimliliği artırıcı işletme şekillerini ve uygulamasını öğretmek 3-Sürgün işletmelerini ve uygulamasını öğretmek 4-Asli orman ağacı türlerimizin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğretmek
Dersin Amacı Türkiye ormanlarında kullanımı mümkün gençleştirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin asli orman ağacı türlerinin saf ve karışık meşcerelerinde kullanımını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme şekillerine genel bakış, büyük alan - zon tıraşlama işletmesi, etek şeridi - şerit tıraşlama işletmesi,
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 19-48 s.
2 Büyük alan - zon siper işletmesi, etek şeridi - şerit siper işletmesi, siper altı dikim
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 49-70 s.
3 Saf grup işletmesi, etek şeridi grup işletmesi, kombine grup işletmesi, Ata grup işletmeleri
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 71-78 s.
4 Ata grup işletmeleri, saf meşcerelerin grup işletmesi ile karışık meşcerelere dönüştürülmesi
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 79-85 s.
5 Seçme işletmesi, baltalık işletmeleri
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 86-101 s.
6 Korulu baltalık işletmesi, iki kesimli koru işletmesi, ihtiyat işletmesi
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 102-113 s. 120-134 s.
7 Korulu baltalık işletmesi, iki kesimli koru işletmesi, ihtiyat işletmesi
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 135-152 s.
8 Toros sediri, kızılçam, karaçam ve sarıçamda gençleştirme
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 154-192 s.
9 Sarıçam, fıstık çamı ve Doğu ladininde gençleştirme
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 183-203 s.
10 Arazi Uygulaması
11 Göknar, kayın ve meşe türlerinde gençleştirme
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 204-230 s.
12 Kızılçam ve karaçam, Toros sediri ve kızılçam, sarıçam ve karaçam, Toros sediri ve karaçam, doğu ladini ve Doğu Karadeniz göknarı, meşe ve doğu kayını, sarıçam ve göknar türleri, karaçam ve göknar türleri, Toros sediri ve Toros göknarı, sarıçam ve doğu ladini meşcerelerinde gençleştirme
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 231-268 s.
13 Arazi Uygulaması
14 Sarıçam ve Doğu kayını, karaçam ve Doğu kayını, sarıçam ve meşe türleri, karaçam ve meşe türleri, Doğu ladini ve Doğu kayını, Doğu kayını ve göknar türleri, karaçam ve Kazdağı göknarı; ikiden fazla türün oluşturduğu karışık meşcerelerde gençleştirme
  Ön Hazırlık: Genç, M., 2004: 269-296 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 1
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 2
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 2
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 2
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 1
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 1
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 2
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 2
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 2
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 2
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 2
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 2
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 2
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 2
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Genç, M., 2004: Silvikültür Tekniği. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No. 46, Isparta, 357 sh.
Diğer Kaynaklar 1. Ata, C., 1995: Silvikültür Tekniği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Yayını, No.4/3, Bartın. 2. Atay, İ., 1982: Doğal Gençleştirme Yöntemleri I (Doğal Gençleştirmenin Başarısını Etkileyen Önemli Hususlar). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 2876/306, İstanbul. 3. Atay, İ., 1982: Doğal Gençleştirme Yöntemleri II (Önemli Ağaç Türlerimizin Silvikültürel Özellikleri ve Bu Özellikleri Göre Gençleştirme Yöntemlerinin Uygulanması). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 3012/320, İstanbul. 4. Atay, İ., 1990: Silvikültür II (Silvikültürün Tekniği). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 3599/405, İstanbul. 5. Matthews, J.D., 1997: Silvicultural Systems. Clarendon Press, Oxford, UK. 6. Nyland, R.D., 2002: Silviculture Concepts and Aplication. Second Edition, McGraw-Hill Companies, New York, 682 pp. 7. Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.H., 2004: Silvikültür Tekniği (Silvikültür II). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 4459/475, İstanbul. 8. Saatçioğlu, F., 1978: Silvikültür II (Silvikültür Tekniği). II. Baskı, İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 2490/268, İstanbul. 9. Smith, D.M., Larson, B.C., Kelty, M.J., Ashton, P.M., 1996: The Practice of Silviculture: Applied Forest Ecology. John Wiley & Sons, Inc., New York.
Materyal
Dökümanlar http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/stdersicerigi.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st1.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st2.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st3.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st4.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st5.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st6.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st7.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st8.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st9.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st10.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st11.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st12.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st13.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st14.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st15.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st16.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st17.pdf http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st18.pdf
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)