Ders Adı Ormancılık İş Bilgisi
Ders Kodu ORN-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ergonomi konusunda temel bilgileri öğrenir 2. İşçi sağlığı ve İş güvenliği konusunda bilgi sahibidir 3. İş Fizyolojisi konusunda bilgi sahibidir 4. Ormancılık işlerinin özelliklerini kavrayabilir 5. Ormancılık işlerinde iş tekniklerinin temel prensiplerini öğrenir 6. Ormancılık işlerini etüt edebilecek, iş planı ve iş organizasyonu yapabilecek bilgiye sahip olur 7. Ormancılıkta üretim teknolojilerini ve yöntemlerini tanıyabilir 8. Orman işçiliğinde sağlık ve güvenlik prensiplerini uygulayabilecek kapasiteye erişir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş ve iş bilgisinin tanımı ve amacı, Ergonomi, İş etüdü, Orman işleri ve özellikleri, Ormancılıkta iş organizasyonu, Orman işlerinin ücretlendirilmesi, Ormancılıkta iş teknikleri, Ormancılıkta üretim, Transport ve depolama işleri, Orman yangınlarında İş tekniği, Odun dışı orman ürünleri üretim işçiliği, Ormancılıkta kullanılan teknoloji düzeyleri ve seçimi, Orman işçiliğinde sendikalaşma, iş güvenliği yasası, sertifikasyon ve standartlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Ergonomi ve iş bilimi hakkında temel bilgileri öğretmek 2. Ormancılık işlerini ve özelliklerini tanıtmak 3. Ormancılık işleri için gerekli iş tekniklerini öğretmek 4. İş Etüdü yapabilmeyi öğretmek 5. İş organizasyonu yapma tekniklerini öğretmek 6. Ormancılıkta kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermek 7. İş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı İş ve iş teknikleri ile ilgili genel bilgiler vermek; iş bilgisi ve ergonominin meslek hayatına nasıl aktarılacağını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İş ve iş bilgisine ilişkin temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 1-6 s.
2 Ergonomi kavramı
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 1-16 s.
3 Ergonomi kavramı
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 16-30 s.
4 İş Etüdü nedir
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 30-40 s.
5 Orman İşleri ve Özellikleri
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 42-58s.
6 Ormancılıkta İş Organizasyonu
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 59-72 s
7 Orman İşlerinin Ücretlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 73-78 s.
8 Ormancılıkta İş Teknikleri
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 79-83
9 Ormancılıkta Üretim ve Transport işleri
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 84-95 s.
10 Yükleme-Boşaltma ve Depolama İşleri
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 96-129 s.
11 Orman Yangınlarında İş Tekniği
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 129-143 s.
12 Odun dışı orman ürünleri üretim işçiliği
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 143-152 s.
13 Ormancılıkta kullanılan teknoloji düzeyleri ve seçimi
  Ön Hazırlık: Acar, H.H., 2004: 153-157 s.
14 Orman işçiliğinde sendikalaşma, iş güvenliği yasası, sertifikasyon ve standartlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 0
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 4
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 5
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 0
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Acar, H.H., 2004: Ormancılık İş Bilgisi, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:56, Trabzon. (Türkçe)
Diğer Kaynaklar Acar, H.H., 2004: Ormancılık İş Bilgisi, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:56, Trabzon. (Türkçe)
Materyal
Dökümanlar Acar, H.H., 2004: Ormancılık İş Bilgisi, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:56, Trabzon. (Türkçe)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)