Ders Adı Dendrometri
Ders Kodu ORN-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ormanın- meşcerenin- ağacın yaşamını ve gelişmesini bilmek, Ormanın- meşcerenin- ağacın yaşamını ve gelişmesini bilmek, Orman ürünlerinin (odun, ağaç, kabuk, biyokütle vb.) özelliklerini tanımak, Ormanda ham halde ve pazarlama aşamasında işlenmiş olarak bulunan orman ürünlerinin ölçüm işlerini öğrenmek Yuvarlak odunlarda, çap, uzunluk ve hacim belirlenmesi, Ağaçta, çap, boy, hacim, yaş ve artımların belirlenmesi Meşcerede çap, boy, hacim, yaş ve artımların belirlenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Odunların ölçümü (çeşitli hacim ve şekil katsayısı formülleri; odun hacim tabloları; ksilometreler, istif odunları ve ster emsali ), Ağacın ölçümü (çap, boy, tepe, hacim, yaş, artım ve büyümesi), Orman envanteri ile ilgili genel bilgi, Meşcere ölçümü (örnek noktaları ve alanları yardımıyla meşcere hacim ve hacim elemanlarının hesabı), Meşcere gelişmesinin ölçümü (periyodik ve tek ölçüm), Ormancılığa ilişkin diğer konularda ölçüm ve sayım yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ormanın- meşcerenin- ağacın yaşamını ve gelişmesini bildirmek Orman ürünlerinin (odun, ağaç, kabuk, biyokütle vb.) özelliklerini tanıtmak Ormanda ham halde ve pazarlama aşamasında işlenmiş olarak bulunan orman ürünlerinin ölçüm işlerini öğretmek
Dersin Amacı Odun, tek ağaç ve meşcerelerin bazı temel ölçme kavramlarını geliştirmek ve öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dendrometrinin görevi ve konusu
2 Odun çeşidi ve özellikleri
3 Yuvarlak odunlarda çap, boy ve hacim belirlenmesi
4 Ağaç çap ve boy ölçümü
5 Ağaçta hacim ölçümü
6 Ağaçta yaş ölçümü
7 Ağaçta yaş ölçümü
8 Ağaçta artım ve büyüme
9 Orman envanteri ve meşcere ölçümü (meşcere kavramı, özellikleri, şekilleri, birim ve üniteler)
10 Örnek alan, noktalar ve alanları yardımıyla meşcere hacim ve hacim elemanlarının tayini
11 Meşcere sıklığı, meşcere verimliliği, meşcere hacmi tahmin yöntemleri
12 Meşcerenin kök-dal ve kabuk hacimleri, meşcere odun sınıflarının dağılımı ve biyokütle
13 Periyodik ölçme ile meşcerede artım tayini (Ağaç sayısı, göğüs yüzeyi, boy ve hacim artımı) ve hasılat tablosu kullanımı
14 Tek ölçme ile artım tayini
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 0
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 0
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 0
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 0
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Diker, M., 1946. Ağaç ve Odun Ölçme Bilgisi, O.G.M., Özel sayı:9, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)