Ders Adı Orman Ürünlerinin Pazarlanması
Ders Kodu ORN-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Pazarlama temel kavramlarını açıklar 2. Pazarlama karmasının elemanlarını sıralar 3. Pazarlama karmasının elemanlarını işletmenin makro ve mikro çevre faktörleriyle bütünleştirerek işletme başarısının sağlanmak amacıyla kullanır ve yeni pazarlama anlayışları geliştirir 4.İşletme içi ve dışı paydaşlarla etkili iletişimi sağlar 5.Orman işletmelerinin pazarlama karmasını açıklar 6.Tutundurma araçlarını orman işletmelerinde kullanır 7.Orman işletmelerinde kullanılan pazarlama yol, yöntem ve araçlarını açıklar 8.Pazarlama ile ilgili hususlarda yaşam boyu öğrenmeyi açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pazarlama kavramı, Tarihsel gelişim süreci içinde pazarlamanı yeri, Pazarlama ve etik, Pazar yönetimi ve stratejik yönetim süreci ile ilişkisi, İşletmenin makro ve mikro çevre faktörleri, Pazarlama karması ve karar verme sürecine etki eden değişkenler, Tüketici ve endüstriyel pazarlama özellikleri, Pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları, Etkili iletişim stratejileri, Pazarlama karmalarının pazarlama stratejilerine dönüştürülmesi ve alternatif stratejilerin oluşturulması, Uluslararası pazarlama, Hizmet ve fikir pazarlaması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Pazarlamaya ilişkin genel ilkeleri öğretmek 2. Orman işletmelerindeki mevcut pazarlama anlayışını öğretmek 3. Modern pazarlamanın işletmelerde kullanımını öğretmek
Dersin Amacı Orman işletmelerinin makro ve mikro çevresini, pazarlama ve pazarlamaya ilişkin temel kavramları, pazarlama karmasının elemanlarını, modern pazarlama anlayışı ve küresel gelişmeler ışığında yeni yaklaşımları öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders amaç ve hedeflerinin tanıtımı, pazarlama ve temel kavramlarına giriş
  Ön Hazırlık: 1.İlter, E. ve Ok, K., 2004: 103-121 s. 2. Schewe C. D. ve Smith R. M., 1983: 5-27 s.
2 Pazarlama kavramının tarihsel gelişimi, pazarlama ve etik, işletmenin mikro ve makro çevresi, stratejik pazarlama yönetimi
  Ön Hazırlık: 1. İlter, E. ve Ok, K., 2004: 100-150 s. 2. Schewe C. D. ve Smith R. M., 1983: 5-27 s.
3 Pazar tanımlaması ve çeşitleri, tüketici davranışı ve etkili sosyo kültürel, psikolojik, kişisel değişkenler, İşletme-tüketici ilişkileri
  Ön Hazırlık: 1. İlter, E.ve Ok, K., 2004: 120-170 s. 2. Schewe C. D. ve Smith R. M., 1983: 32-66 s.
4 Orman ürünleri satış zamanı ve yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlter, E. ve Ok, K. 2004: 327-383 s.
5 Mal/mamul sınıflandırmaları, mal karması, mamul hayat dönemi, ormancılık işletmelerinde mamul planlama, marka, ambalaj ve mamul politikaları
  Ön Hazırlık: İlter, E. ve Ok, K., 2004: 239-290 s.
6 Fiyat, fiyatlandırma sürecinde etkili değişkenler, fiyat belirleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlter, E. ve Ok, K., 2004: 303-326 s.
7 Dağıtım, dağıtım kanalı, dağıtımda işletme dışı organizasyonlar
  Ön Hazırlık: İlter, E. ve Ok, K. 2004: 327-373 s.
8 Kanal seçimi ve etkili değişkenler, orman işletmelerinde dağıtım
  Ön Hazırlık: İlter, E. ve Ok, K. 2004: 327-373 s.
9 Tutundurma kavramı, tutundurma yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlter, E. ve Ok, K., 2004: 381-423 s.
10 Satış yönetimi ve reklam
  Ön Hazırlık: 1-Schewe C. D. ve Smith R. M., 1983: Bölüm 15. 2- İlter, E. ve Ok, K., 2004: 330-360 s.
11 Tanıtım ve halkla ilişkiler
  Ön Hazırlık: 1-Schewe C. D. ve Smith R. M., 1983: Bölüm 15-16. 2- İlter, E. ve Ok, K., 2004: 340-390 s.
12 Satış geliştirme, tutundurma karması ve ormancılık işletmelerinde tutundurma
  Ön Hazırlık: 1. Schewe C. D. ve Smith R. M., 1983: Bölüm 15-16-17. 2. İlter, E. ve Ok, K., 2004: 390-420 s.
13 Uluslararası pazarlama, hizmet ve fikir pazarlaması
  Ön Hazırlık: İlter, E. ve Ok, K., 2004: 431-450 s.
14 Genel değerlendirme ve yaşam boyu öğrenme stratejileri
  Ön Hazırlık: .
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 0
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 0
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 0
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 0
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 4 4 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. İlter, E. ve Ok, K.2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama ilkeleri ve Yönetimi ISBN:975-96967-2-X, Ankara. 2. Schewe C. D. and Smith R. M., 1983. Marketing, Concepts and Applications, (Bölüm 18 ve 19), ISBN: 0-07-055251-7.
Diğer Kaynaklar 1. İlter, E. ve Ok, K.2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama ilkeleri ve Yönetimi ISBN:975-96967-2-X, Ankara. 2. Schewe C. D. and Smith R. M., 1983. Marketing, Concepts and Applications, (Bölüm 18 ve 19), ISBN: 0-07-055251-7.
Materyal
Dökümanlar 1. İlter, E. ve Ok, K.2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama ilkeleri ve Yönetimi ISBN:975-96967-2-X, Ankara. 2. Schewe C. D. and Smith R. M., 1983. Marketing, Concepts and Applications, (Bölüm 18 ve 19), ISBN: 0-07-055251-7.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)