Ders Adı Fidanlık Tekniği
Ders Kodu ORN-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğrt. Gör. Tunahan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tohum kaynaklarından tohum toplayabilir Fidanlıkta toprak ve ekim yastığı hazırlığını yapabilir Orman ağaçlarının tohumlarından fidan üretebilir Fidanlıklarda bakım ve koruma çalışmaları yapabilir Fidan tiplerini ayırabilir Fidan sökümü, ambalajlama ve depolama yapabilir Kavak ağaçlandırmalarının toplum ve ülke ekonomisi açısından önemini kavrayabilir Kavak ağaçlandırması yapılacak sahalarda arazi etüdünün nasıl yapıldığını bilebilir Dikim öncesi arazi hazırlığında kullanılan yöntemleri bilebilir Kavak ağaçlandırmalarında bakım ve korunma yöntemlerini bilebilirler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar, tohum kaynakları, fidanlık yerinin seçimi ve kuruluşu, generatif ve vejetatif yolla fidan üretimi, şaşırtma, fidanlıklarda bakım, fidan tipleri, fidan sökümü, sınıflandırma, ambalajlama ve sevki, Kavak tohumu ve fidan üretim tekniği, Kavak fidanı standardizasyonu, Kavakçılıkta ağaçlandırma tekniği (kuruluş amacı, klon seçimi, dikim aralıkları, doğru ve hatalı dikimler ve bakım işlemleri), Galeri kavakçılığı, Kavak fidanlarına zarar veren mantar ve böcekler, Kavak ağaçlandırmalarında üretilen odun çeşitleri ve kullanım sahaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tohum kaynaklarından tohum toplatmayı öğretmek Fidanlıkta toprak ve ekim yastığı hazırlığını yaptırmak Orman ağaçlarının tohumlarından fidan üretmek
Dersin Amacı Tohum ve fidan kaynakları, fidanlıkların kuruluşu, fidan üretimi konusunda temel bilgileri vermek ve hızla artan odun hammaddesi açığını kapatmak amacıyla yapılabilecek kavakçılık çalışmaları için yer seçimi, kullanılabilecek orijinlerin seçimi ve uygulanacak yöntemlerin öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tohum ve fidanlık tekniğine giriş
2 Fidanlığın tanımı ve tipleri, fidanlık yerinin seçimi ve kuruluşu
3 Fidanlıkta ekim; toprağın ekime hazırlanması ve ekim yastıklarının düzenlenmesi, Ekim tekniği (Ekim derinliği, ekim sıklığı ve ekim zamanı vb.)
4 Fidanlıkta şaşırtma (Repikaj) ve kaplı fidan üretimi
5 Fidanlıklarda bakım ve koruma çalışmaları
6 Fidan tipleri, fidan kalitesi ve standardizasyonu
7 Fidan tipleri, fidan kalitesi ve standardizasyonu
8 Fidan sökümü, fidan seleksiyonu, ambalaj işlemleri ve sevki.
9 Kavakçılığın ülkemiz açısından önemi
10 Kavak ıslah stratejisi
11 Kavak fidanı üretim teknikleri
12 Kavak ağaçlandırmalarında yer ve klon seçimi
13 Arazi hazırlığı, Dikim yöntemleri
14 Zararlılar, bakım ve koruma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 0
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 0
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 0
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 2
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 3
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu [1] Yahyaoğlu, Z., Ölmez, Z., 2005. ?Tohum Teknolojisi ve Fidanlık Tekniği? Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi, Fakülte Yayın No:1, s. 142, Artvin, Ders Notu. [2] Gezer, A., Yücedağ, C., 2006 ?Orman Ağaçları Tohumları ve Tohumdan Fidan Yetiştirme Tekniği? Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi No: 56, s.149, Isparta Ders Notu,
Diğer Kaynaklar [3] Ürgenç, S., 1998. Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Fakülte Yayın No: 442, s. 717, İstanbul. [4] Genç, M., 2007 ?Fidan Standardizasyonu? Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi No: 75, s.555, Isparta. [5]Ürgenç, S. 1998. Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği, İÜ. İstanbul, 664 p. [6]Anonim, 1994. Türkiye?de Kavakçılık, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, 224 s. İzmit.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)