Ders Adı Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı
Ders Kodu ORN-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Halil SÜEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanabilir 2. GPS?i kullanabilir 3. Fotokapan?ı kullanabilir 4. Termal Kameraları kullanabilir 5. DNA Analizlerinin kullanım yerlerini bilir 6. Teknolojiyi populasyon envanterinde kullanabilir 7. Teknolojiyi habitat analizlerinde kullanabilir 8. Teknolojiyi hayvanların takibi ve ekolojik çalışmalarını yapmakta kullanabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Global Pozisyonlama Sistemi (GPS), Kamera Tuzağı-Fotokapan, DNA Analizi ve Termal Kameralar vb teknolojik gelişmeler nedir, bunların yaban hayatında populasyon envanterinden habitat envanterine, teritori tasvirinden hayvanın diyetinin belirlenmesine ve günlük davranışının tespitine kadar nasıl kullanılacağı, ne gibi çalışmalar yapılabileceği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanabilmek 2. GPS?i kullanabilmek 3. Fotokapan?ı kullanabilmek 4. DNA Analizlerinin kullanım yerlerini bilmek
Dersin Amacı Dersin amacı, ormancılık çalışmalarında yararlanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Global Pozisyonlama Sistemi (GPS), Kamera Tuzağı-Fotokapan, DNA Analizi ve Termal Kameralar gibi teknolojik materyallerden yaban hayatı çalışmalarında nasıl yararlanıldığı anlatılarak, araştırmacıların kendi yapacakları çalışmalarda bunları nasıl kullanılacağının öğretilmesidir. Teknik gezilerle tüm araç-gereç ve uygulamalar yerinde olacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Neden teknoloji?
2 Yaban Hayatında Teknoloji
3 Güncel teknolojik araçlar
4 Coğrafi Bilgi Sistemleri
5 GPS ve GPS?li tasmalar
6 Fotokapan
7 Termal Kameralar
8 DNA Analizleri
9 Populasyon envanterinde teknoloji
10 Hayvanların izlenmesi
11 Habitat Analizi ve Teknoloji
12 Davranış takibi
13 Teknolojinin kullanıldığı projeler I
14 Teknolojinin kullanıldığı projeler II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 1
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 1
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 2
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 2
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 5
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 5
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 5
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 2
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 4
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 4
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 1
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 3
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 3
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Workshop: Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.
Diğer Kaynaklar 1. Briner, T., Airoldi, J. P., Dellsperger, F., Eggimann, S., Hamza, A., Jutzi, E., Nentwig, W. 2000. A new method for automatic radiotracking of small mammals, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland. 2. Gautschi, B. 2000. Molecular Markers as a monitoring tool: the case of the bearded vulture in the Alps, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland. 3. Haller, R. 2000. Possibilities and limits of GPS-transmitters in wildlife monitoring, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland. 4. Hulbert, I., A., R., French, J. 2001. The accuracy of GPS for wildlife telemetry and habitat mapping, Journal of Applied Ecology, 38, 869-878. 5. Jaggi, C., Baumann, M. 2000. Infrared censusing for ungulate monitoring, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland. 6. Luikart, G., Taberlat, P. 2000. Analysis of microsatellite DNA data: an analytical and statistical revolution, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland. 7. Mc Donald, J.,E., Storm, G., L., Palmer, W., L. 1998. Home range and habitat use of male ruffed grouse in managed mixed oak and aspen forests, Forest Ecology and Management 109, 271-278. 8. Müller, U., Laass, J., Bühler, S., Brun, H., Hegglin, D., Zwahlen, M., Breitenmoser, U. 2000. Use of camera-traps for population estimation in carnivores, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)