Ders Adı Doğa Fotoğrafcılığı
Ders Kodu ORN-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Serkan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Fotografik görüşü kazanır 2. Fotoğraf çekimi ve görüntü işleme teknikleri bilgi ve becerisini kazanır 3. Görsel bir sununun nasıl hazırlanacağını açıklar 4. Görsel estetiği oluşturan değerlerin neler olduğunu açıklar 5. Görüntü Dilini Oluşturan Öğeleri açıklar 6. Fotoğraf tarihini açıklar 7. İç ve dış mekanlarda fotoğraf çeker 8. Peyzaj fotoğrafının tasarımını yorumlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fotoğrafik görüntü üretim sürecinin çekim aşamasından sunu aşamasına kadar nasıl gerçekleştiği, Görüntü dilini oluşturan öğelerin temel özellikleri, İç ve dış mekanlarda fotoğraf çekimi, Fotoğraf türleri, Fotoğraf tarihi, Türk ve yabancı fotoğraf ustaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Fotografik görüşe hakim olmayı öğretmek 2. Fotoğraf tekniklerini kullanmayı öğretmek
Dersin Amacı Fotoğraf çekimi ile ilgili konuları ve bir peyzaj fotoğrafının nasıl çekileceğini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Fotoğrafçılığın tarihçesi
  Ön Hazırlık: Akdeniz, T., 1990: 1-8 s.
2 Fotoğraf makinesi ve film
  Ön Hazırlık: Simmen, R., 1994: 32-48 s.
3 Lensler
  Ön Hazırlık: Simmen, R., 1994: 52-67 s.
4 Işık
  Ön Hazırlık: Simmen, R., 1994: 72-84 s.
5 Renk ve doku
  Ön Hazırlık: Akdeniz, T., 1990: 11-13 s.
6 Kompozisyon
  Ön Hazırlık: Deniz, H.,1991: 95-116 s.
7 Enstantane ve Diafram üzerine bilgilenme, Aaan derinliği ve fotoğrafta hız kavramları üzerine bilgilenme
  Ön Hazırlık: Akdeniz, T., 1990: 29-33, 22-24 s.
8 Peyzaj fotoğrafının tasarımı
  Ön Hazırlık: Simmen, R., 1994: 86-102 s.
9 Fotoğraf çekimindeki problemler ve çözümler
  Ön Hazırlık: Simmen, R., 1994: 106-118 s.
10 Oda, siyah-beyaz ve renkli Baskılar
  Ön Hazırlık: Akdeniz, T., 1990: 40-44, 50-53 s.
11 Bilgisayarda fotoğraf işleme (Photoshop ve Proshow programları üzerine bilgilenme)
  Ön Hazırlık: Dereli, N., 2007: 72-102 s.
12 Fotoğraf sunusu nasıl oluşturulur, fotoğraf değerlendirme kriterleri nelerdir
  Ön Hazırlık: Dereli, N., 2007: 280-320 s.
13 Fotoğrafta kompozisyon öğelerinin kullanımına ilişkin serbest çalışma kapsamında en az 40 en çok 60 fotoğraf kullanarak ilk fotoğraf sunusunun hazırlanması
14 Fotoğrafta hareket ve alan derinliği konulu uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 1
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 0
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 5
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 0
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Akdeniz, T.,1997. "Fotoğraf", Asad Yayınları, Ankara. 2. Deniz, H.,1991. "Amatör Fotoğrafçılık", İnkılap Kitabevi,İstanbul. 3. Dereli, N.,2007. Adobe photoshop CS2. Beta Basım A.Ş., İstanbul. 4. Simmen, R.,1994. John Shaw?s Landscape Photography
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)