Ders Adı Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Ders Kodu ORN-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler süs bitkisi yetiştiriciliği hakkında genel bilgileri öğrenirler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kavramlar ve tanımlar, Dış ve iç mekânlarda çok sık kullanılan iğne yapraklı ve geniş yapraklı süs bitkilerinin önemli özellikleri, üretme ve yetiştirme teknikleri, generatif üretme, vejetatif üretme, ışık, sıcaklık, bağıl nem ve toprak istekleri, havalandırma, budama teknikleri, insan sağlığı yönünden bazı uyarılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Süs bitkisi yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin Amacı Kursun amacı gerekli temel bilgileri vermek ve uygulamalı olarak odun dışı orman ürünleri ile alakalı süs bitkileri bilgisini vermektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramlar ve tanımlar
  Ön Hazırlık: Ders notu
2 Dış ve iç mekânlarda çok sık kullanılan iğne yapraklı süs bitkilerinin önemli özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
3 Dış ve iç mekânlarda çok sık kullanılan geniş yapraklı süs bitkilerinin önemli özellikleri
  Ön Hazırlık: Ödev-1
4 İğne yapraklı süs bitkilerinin üretme ve yetiştirme teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
5 Geniş yapraklı süs bitkilerinin üretme ve yetiştirme teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
6 Generatif üretme
  Ön Hazırlık: Sayfa 48,Ödev-2
7 Vejetatif üretme
  Ön Hazırlık: Sayfa 83
8 İğne yapraklı süs bitkilerinin ışık, sıcaklık, bağıl nem ve toprak istekleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
9 Geniş yapraklı süs bitkilerinin ışık, sıcaklık, bağıl nem ve toprak istekleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
10 Repikaj
  Ön Hazırlık: Ders notu
11 Havalandırma
  Ön Hazırlık: Ödev-3
12 İğne yapraklı süs bitkilerinin budama teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
13 Geniş yapraklı süs bitkilerinin budama teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders notu
14 İnsan sağlığı yönünden bazı uyarılar
  Ön Hazırlık: Ders notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 0
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 0
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 0
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 0
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 6 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Genç, M., 2005: Süs Bitkisi Yetiştiriciliği. 1. Cilt, Temel Üretme Teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No. 55, Isparta, Türkiye, 369 s
Diğer Kaynaklar Ders notları
Materyal
Dökümanlar Ders notu ve sunumlar
Ödevler Ödev-1, Ödev-2, Ödev-3
Sınavlar Arasınav “İğne yapraklı süs bitkilerinin ışık, sıcaklık, bağıl nem ve toprak istekleri” konusuna kadar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)