Ders Adı Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Ders Kodu ORN-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Yusuf Yıldırım
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ormancılıkta uygulamalar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Orman alanlarında uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uygulamalı ormancılık
Dersin Amacı Teorik ormancılığı uygulamaya aktarmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ormancılıkta uygulamalar
2 Ormancılıkta uygulamalar
3 Ormancılıkta uygulamalar
4 Ormancılıkta uygulamalar
5 Ormancılıkta uygulamalar
6 Ormancılıkta uygulamalar
7 Ormancılıkta uygulamalar
8 Ormancılıkta uygulamalar
9 Ormancılıkta uygulamalar
10 Ormancılıkta uygulamalar
11 Ormancılıkta uygulamalar
12 Ormancılıkta uygulamalar
13 Ormancılıkta uygulamalar
14 Ormancılıkta uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 1
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 1
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 1
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 1
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 1
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 1
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 1
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 1
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 1
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 1
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 1
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 1
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 1
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Görsel sunular
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Bir ara ve bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)