Ders Adı Orman Envanteri
Ders Kodu ORN-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Orman kaynakları envanterinde temel ilkeleri açıklar 2. Orman kaynakları envanterinde bilgi üretimi yöntemlerini kullanır 3. Orman envanterinde bilgi kaynaklarını özetler 4. Örnekleme yöntemlerini uygular 5. Meşcere tipleri haritası yapar 6. Orman hizmetlerinin ölçüm ve değerlendirilmesini yapar 7. Ulusal orman envanteri kavramını ve yapılışını açıklar 8. Orman zararları envanterini açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Orman kaynakları envanterinde temel ilkeler, Orman kaynakları envanterinde bilgi üretimi ve yöntemleri, Orman envanterinde bilgi kaynaklarını, Temel örnekleme yöntemleri (basit rasgele örnekleme, küme örneklemesi, sistematik örnekleme, katmanlı örnekleme), Ülkemizde uygulanan envanter süreci, Meşcere haritasının yapımı, Fonksiyonel envanter, Fonksiyon haritasının hazırlanmasını, Orman zararları envanteri, İki saha çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Orman kaynakları kavramını öğretmek 2. Orman envanterinin temel ilkelerini öğretmek 3. Bilgi kaynaklarını öğretmek 4. Örnekleme yöntemlerini öğretmek 5. Orman envanteri yöntemlerini öğretmek 6. Ulusal orman envanterini öğretmek 7. Meşcere haritasını yapmayı öğretmek 8. Orman kaynaklarının izlenmesi yöntemlerini öğretmek
Dersin Amacı Orman kaynakları hakkında bilgi toplama tekniklerini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Orman envanterinin amaçları ve kapsamı
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 01-14 s.
2 Orman envanterinde bilgi üretimi ve yöntemleri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 15-20 s.
3 Orman envanterinde bilgi kaynakları
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 21-26 s.
4 Örnekleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 28-44 s.
5 Örnekleme Yöntemleri - devam
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 28-44 s.
6 Meşcere haritasının düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 45-52 s.
7 Orman fonksiyonlarının belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 53-58 s.
8 Günübirlik arazi-alan çalışması
9 Bonitet haritasının yapılması
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 58-61 s.
10 Odun dışı orman ürünlerinin envanteri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 62-64 s.
11 Biyolojik çeşitlilik envanteri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 65-69 s.
12 Günübirlik arazi-alan çalışması
13 Orman zararları envanteri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 70-73 s.
14 Ulusal orman envanteri
  Ön Hazırlık: Asan, Ü., 2009: 70-73 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 3
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 5
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 3
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 0
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 0
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Asan, Ü., Orman Envanteri Ders Notları, 2009. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Akça, A., 2000. Forest Inventory, Institute of Forest Management and Yield Science, University of Götingen, Almanya
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)