Ders Adı Biyolojik Çeşitlilik
Ders Kodu ORN-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Biyolojik çeşitliliği özetler 2. Tür çeşitliliğini açıklar 3. Yapısal çeşitliliği açıklar 4. Fonksiyonel çeşitliliği açıklar 5. Taksonomik çeşitliliği açıklar 6. Biyolojik çeşitlilik ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri belirler ve yorumlar 7. Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirir, önlemler alır 8. Orman ekosistemlerinde meydana gelen değişimleri yorumlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyolojik çeşitliliğinin temel kavramları, Biyolojik çeşitlilik, alfa çeşitliliği, beta çeşitliliği, gama çeşitliliği hesabında kullanılan indisler, Biyolojik çeşitlilik ile yetişme ortamı arasındaki ilişkilerin tespit ve değerlendirmesi, Biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar, İki arazi-alan çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Biyolojik çeşitliliği öğretmek 2. Tür çeşitliliğini öğretmek 3. Yapısal çeşitliliği öğretmek 4. Fonksiyonel çeşitliliği öğretmek 5. Taksonomik çeşitliliği öğretmek
Dersin Amacı Biyolojik çeşitliliğin tespitini ve biyoçeşitlilik üzerinde etkili olan faktörleri öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Biyolojik çeşitliliğe ait temel kavramlar
2 Biyolojik çeşitlilik envanter yöntemleri
3 Alfa tür çeşitliliğinde kullanılan indisler
4 Beta ve Gama tür çeşitliliklerinde kullanılan indisler
5 Yapısal çeşitliliğin hesabı
6 Fonksiyonel çeşitliğin hesabı
7 Taksonomik çeşitlilik hesabı
8 Yeryüzü şekli özelliklerinin tanımı ve envanteri
9 Arazi yapısal çeşitliğinin tanımı ve hesabı
10 Günübirlik arazi-alan çalışması: Toprak özelliklerinin belirlenmesi
11 Biyolojik çeşitlilik ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiler
12 Biyolojik çeşitliliğin haritalanması
13 Biyolojik çeşitliliğin izlenmesi
14 Günübirlik arazi-alan çalışması: Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir 5
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 4
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir 5
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 5
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 4
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 3
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 4
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar 4
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 4
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 5
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 5
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 4
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 4
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 5
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 8 16
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.
Diğer Kaynaklar 1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.
Materyal
Dökümanlar 1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)