Ders Adı Maliye Politikası
Ders Kodu MLE-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.SERDAR AYDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Maliye politikasının araç ve amaçlarını tanıyacaktır,Devletin ekonomiye müdahalesine ilişkin yaklaşımlar ile maliye politikası araçlarının kullanımı arasındaki ilişkileri analiz edecektir,Kuramsal yaklaşımlar etrafında maliye politikasının etkinliğini tartışacaktır,Maliye politikası uygulama koşullarını ve sonuçlarını değerlendirecektir,Ekonomik kriz koşullarında maliye politikasının etkilerini analiz yeteneği kazanacaktır,Maliye politikasının ekonomik kalkınma ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanımını analiz edecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Maliye Politikasının Doğuşu ve Gelişimi,Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar,Maliye politikasına ilişkin bazı tanımlamalar,Maliye Politikasının Amaçları,Maliye Politikasının Araçları,Enflasyon ve enflasyonla mücadelede Maliye Politikaları,Durgunluk ve Stagflasyon koşulları ve maliye politikalarının kullanımı,Maliye politikası ve ekonomik büyüme,Gelirin Yeniden Dağılımı ve Maliye Politikası,Maliye Politikasının konjonktürel etkilerini değerlendirmeye ilişkin yaklaşımlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amacı öğrencilerin maliye politikası uygulamaları hakkında teorik bilgiye sahip olmalarıdır. Ders sadece teorik anlamda bilgilendirmeyi içermemektedir. Hükümetlerin değişik dönemlerdeki maliye politikası uygulamaları da ele alınmaktadır. Böylece öğrenciler ekonomik analizlerin mali boyutunu daha sağlıklı yapabileceklerdir.
Dersin Amacı Maliye politikası ile ilgili temel kavramların ve uygulamaların öğretilmesi. Maliye politikasının ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, gelir dağılımı gibi alanlardaki uygulamalarının kavranması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, 0
2 Ekip çalışmasına yatkın, 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma. 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)