Ders Adı Temel Elektrik Bilgisi
Ders Kodu UCT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Bora ÖÇAL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Elektriğin Temelleri, Elektrik Test Cihazları, Elektrik Enerjisi, Termostatlar, Röleler ve Kontaktörler, Devre Koruma Cihazları, Kapasitörler, Elektrik Motorları, Elektronik Devre Elemanları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı MAkine sistemlerinde kullanılan elektriksel devre elemanları ve kullanım özelliklerine ilişkin temel becerileri kazanmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Elektrikle ilgili temel kavramları tanıyabilmek.
2 2) Elektriksel ölçme ve test cihazlarını çeşitli kullanabilmek.
3 3) Elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımında trafoların görevlerini ve faz kavramlarını açıklayabilmek.
4 4) makine alanında kullanılan temel elektrik termostatlarını tanıyabilmek.
5 5) Röleleri ayırt edebilmek ve uygun şekilde kullanabilmek.
6 6) Sigortaları, aşırı akımdan koruma cihazlarını, basınç tahrikli koruma cihazlarını tanıyabilmek ve elektrik bağlantılarını yapabilmek.
7 7) Kalkış (ilk hareket) ve daimi kapasitörleri tanıyabilmek.
8 8) Motor gücüne göre uygun kapasitör seçimini yapabilmek.
Hafta Konular  
1 Elektrikle ilgili temel kavramlar
2 Ohm Kanunu, seri ve paralel devre kuralları
3 Elektriksel test cihazları
4 Test cihazları ile ölçme uygulamaları
5 Elektrik enerjisi dağıtımı, tek ve üç faz kavramları
6 Termostatlar
7 Röle ve kontaktörler
8 Devre koruma cihazları
9 Devre koruma cihazları
10 Kapasitörler
11 Elektrik Motorları
12 PSC, CSIR ve CSR kompresörlerin yapıları
13 Kompresör motorunun test uygulamaları
14 Elektronik devre elemanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 1
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak. Uçak gövdeleri hakkında teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olmak 2
3 Uçak sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 5
4 Hava taşıtları alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 2
5 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak 1
6 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 2
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 0
10 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1.Ahmet AKHUNLAR “ Elektrotekniğin Esasları” İ.T.Ü Kütüphanesi 2. Hasan ÖNAL “Elektroteknik” İ.T.Ü Kütüphanesi 3. Fethi ERALP “Elektrik problemleri D.A” 4. Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları 5. Görkem A., Kuş M., “Doğru Akım Devre Analizi”, 2003, Ankara
Diğer Kaynaklar 1-Ders Notu 2-Alacacı, M., 'Temel Elektronik', Özkan matbaacılık san. Ltd. Şti., 2004, Ankara, Türkiye. 3-Nacar,M.,'Elektrik Şebeke ve Tesisleri', Color Ofset Matbaacılık, 2003, İskenderun,Türkiye. 4-Peşint M.A.,'Elektrik Santralleri Enerji İletimi ve Dağıtımı', MEB Yayınevi, 1999, İstanbul,Türkiye. 5-Görkem A.,'Elektromekanik Kumanda sistemleri', Özkan Matbaacılık Sanayi, 2003 Ankara,Türkiye. 6-Doğru A,Nacar M.,'Elektrik Meslek Resmi', 2005, Kahramanmaraş,Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)