Ders Adı Termodinamik
Ders Kodu UCT-122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Nihat ÇİVRİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Termodinamiğin temel kavramları 2) Termodinamiğin temel ilkeleri 3) İçten yanmalı motorların termodinamik özelliklerinin incelenmesi, problemlerin çözümü ve yorumlarının yapılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Termodinamiğin temel kavramları Termodinamik kanunlar, iş ve ısı kavramları İçten yanmalı motorlarda hal değişimleri İçten yanmalı motor çevrimleri Yakıtlar ve yanma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Termodinamiğin temel kavramları öğretmek 2) Termodinamiğin temel ilkeleri öğretmek 3) İçten yanmalı motorların termodinamik özelliklerinin incelenmesi, problemlerin çözümü ve yorumlarının yapabilme becerisini kazandırmak
Dersin Amacı İçten yanmalı motorlarda termodinamiğin ilkelerinin ve bu ilkelerin motor ve yakıt performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi. İçten yanmalı motorlarda yakıt ekonomisini ve yanmayı etkileyen faktörlerin modellenmesi becerisinin kazandırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel Termodinamik Kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 İş ve Isı, Termodinamik Kanunlar-İş ve ısı kavramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 İş ve Isı, Termodinamik Kanunlar-Termodinamik kanunlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 İş ve Isı, Termodinamik Kanunlar-Hal değişimleri ve genel çevrim esasları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Sabit hacim, sabit basınç, tersinir adyabatik, sabit sıcaklık ve politropik hal değişimleri ve bağıntıları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Motor Çevrimleri-Teorik hava çevrimleri için gerekli kabuller, Otto çevrimi, Dizel çevrimi ve Karma çevrimi termodinamik açıdan analizleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Motor Çevrimleri-Bağıntıları ve çevrim hesaplamaları, karşılaştırma esasları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Motor Çevrimleri-Carnot, Stirling, Brayton, Ericson çevrimleri, Termik verim, net iş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Verimler ( volumetrik, mekanik, efektif, indike, vb.),Motor performans karakteristikleri ( Motor momenti, Güç, Özgül yakıt tüketimi )
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Verimler ( volumetrik, mekanik, efektif, indike, vb.),Motor performans karakteristikleri ( Motor momenti, Güç, Özgül yakıt tüketimi )
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Yanma ve Yakıtlar-Yanma olayına ait temel bilgiler ve yanma reaksiyonu,Benzin motorlarında yanma ve vuruntu
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Yanma ve Yakıtlar-Dizel motorlarında yanma ve vuruntu,Yakıtların sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Yanma ve Yakıtlar-Hidrokarbonlar, alkoller ve türevleri,Yakıtların buharlaşması, vuruntu mukavemetleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Yanma ve Yakıtlar-Benzin ve Dizel yakıtlarına ait özellikler,Alternatif yakıtlar (LPG, CNG, Biyodizel, Biyogaz vb. )
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak. Uçak gövdeleri hakkında teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olmak 0
3 Uçak sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 0
4 Hava taşıtları alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak 0
6 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 0
10 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Selim ÇETİNKAYA "Termodinamik ve içten yanmalı motorlar" M.E.B ANKARA 2000 M.Emin ZORKUN "Termodinamik M.E.B İSTANBUL 1988 J.M.Smith,H.C. Van Ness, M.M. Abbott,Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw_Hill, Sixth Edition, 2000. Y.A.Çengel, M.A.Boles, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, McGraw_Hill,3.Basım, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)