Ders Adı Havacılık Malzemeleri-1
Ders Kodu UCT-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Zehra Alkan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Malzemeleri sınıflandırabilme, 2. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme 3. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme 4. Demir ile karbonun yaptığı alaşımları tayin edebilme 5. Denge diyagramı üzerinde çelik ve dökme demir bölgelerini açıklayabilme 6. Çelik standartlarını tanıyabilme 7. Denge Diyagramları 8. Demir-Karbon Denge Diyagramı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzemelerin sınıflandırılması, temel özellikleri, tasarım için en uygun malzemelerin seçilebilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Malzemeleri sınıflandırabilme, 2. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme 3. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme
Dersin Amacı Endüstriyel alanda kullanilan malzemelerin çesitlerini taniyabilme, temel özelliklerini kavrayabilme, tasarim için en uygun malzemeleri seçebilme becerisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Malzeme tanımı ve Endüstriyel malzemelerin sınıflandırılması aa
2 Atomik bağ yapıları ve Bağ kuvvetleri
3 Atom ve Kristal Yapıları
4 Kristal Kusurları
5 Katılaşma, miller indisleri
6 Katı Eriyik ve Fazlar
7 Denge Diyagramları
8 Demir-Karbon Denge Diyagramı
9 Demir-Karbon Alaşımları
10 Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemleri
11 Devam / Ara sınav
12 Atomsal Yayınım
13 Malzeme Standartları
14 Demirdışı metal ve alaşımları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 5
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak. Uçak gövdeleri hakkında teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olmak 5
3 Uçak sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 4
4 Hava taşıtları alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 3
5 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak 3
6 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 3
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 4
9 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 4
10 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 4
11 5
12 5
13 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 14 2 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 2 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)