Ders Adı Sivil Havacılığa Giriş
Ders Kodu SHK-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) BATTAL TUNA
Dersin Yardımcıları GÜRKAN GÜLTEKİN, BARIŞ IŞILDAK
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, sivil havacılığın tarihsel süreci, ulusal ve uluslararası sivil havacılık örgütleri hakkında bilgi edinir. Türkiye de hava taşımacılığı içeriğini ve havaalanı - havaalanı bölümleri öğrenir, sivil havacılık faaliyetlerini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sivil havacılığın tarihçesi, havacılık sistemi ve elemanları, uluslararası ve ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşları, havaalanı ve bölümleri, havayolu - yer hizmetleri – hava trafik hizmetleri, dünyadaki ve Türkiye’ deki sivil havacılığın mevcut durumu hakkındaki bilgileri içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sivil havacılığın tarihsel sürecini, sivil havacılık faaliyetlerini, havaalanı genel bilgisini, uluslararası sivil havacılık anlaşmalarını, uluslararası sivil havacılık örgütlerini, ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşlarını, Türkiye de hava taşımacılığını inceleyip kavrayabilmedir.
Dersin Amacı Dersin amacı, sivil havacılık sektörünün geçmişten günümüze kadar olan yasal, yapısal ve teknik açıdan gelişimini, değişimini incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 SİVİL HAVACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
2 SİVİL HAVACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ: SERBESTLEŞME VE LİBERALLEŞME
3 SİVİL HAVACILIK FAALİYETLERİ
4 HAVA TAŞIMACILIĞININ SOSYAL VE EKONOMİK KATKILARI
5 HAVAYOLU SEKTÖRÜNÜN KARAKTERİSTİKLERİ
6 HAVAYOLU SEKTÖRÜNÜN KARAKTERİSTİKLERİ
7 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTLERİ
8 DEĞERLENDİRME: ARA SINAV
9 ULUSAL SİVİL HAVACILIK KURUM VE KURULUŞLARI
10 TÜRKİYE’DE HAVA TAŞIMACILIĞI
11 HAVA ARAÇLARI VE UÇAK ÜRETİCİLERİ
12 HAVAYOLU BİRLEŞMELERİ VE İŞBİRLİKLERİ
13 HAVAYOLU BİRLEŞMELERİ VE İŞBİRLİKLERİ
14 DEĞERLENDİRME: FİNAL
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Takım çalışması becerisi 0
2 Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 0
3 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 0
4 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi 0
5 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 0
7 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi 0
8 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 0
9 Etkin iletişim kurma becerisi 0
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 0
11 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 0
12 Yabancı dilde iletişim kurma becerisi 0
13 Mesleki öz güven becerisi 0
14 Girişimcilik becerisi 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)