Ders Adı İşletme
Ders Kodu SHK-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürkan GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, işletmeciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi verebilecek, işletmenin amaçlarını sınıflandırabilecek ve açıklayabilecek, çevredeki işletmelerin ait oldukları sınıfları tespit edebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilecek, sosyal sorumluluk ve etik kavramını tanımlayabilecek, işletme kurma kavramını, önemini ve girişimcinin yatırım yapma nedenlerini açıklayabilecek, işletmelerde büyümenin nedenlerini ifade edebilecek, küreselleşme sürecinin ne şekilde geliştiğini açıklayabilecek, işletmenin fonksiyonlarını tanımlayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletmeler ve özellikleri, işletmelerin sınıflandırılması, etik ve sosyal sorumluluk, işletmelerin kuruluşu – büyümesi, küresel ortamlarda işletmecilik ve rekabet, işletme fonksiyonları konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme ve işletmecilikle ilgili kavramları kavrayabilme.
Dersin Amacı Öğrencilerin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde kazanım edinmelerini hedefler.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İŞLETME KAVRAMI, İŞLETMECİLİĞİN KRİTİK ÖĞELERİ VE İŞLETMECİLİKTE AĞIRLIKLI KAVRAMLAR
2 İŞLETMECİLİK UĞRAŞISININ KRONOLOJİK TRENDİ VE DİĞER DİSİPLİNLERLE BAĞLANTISI - İŞLETMELERİ ETKİLEYEN ÇEVRE KOŞULLARI
3 İŞLETMENİN AMAÇLARI
4 İŞLETMECİLİĞİN TÜM EYLEMLERİNDE GEÇERLİ OLAN RASYONELLEŞTİRME İLKELERİ (VERİMLİLİK, ETKİLİLİK, ETKİNLİK, ÜRETKENLİK, KARLILIK, GLOBALLEŞME )
5 İŞLETMECİLİKTE BAŞLANGIÇ FAALİYETLERİ VE KURULUŞ ŞEKİLLERİ
6 İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI VE İŞLETMELER ARASI İŞBİRLİĞİ ŞEKİLLERİ VE YÖNLERİ
7 İŞLETMELERDE GENEL İŞLEV OLARAK YÖNETİM
8 Genel Tekrar
9 İŞLETMELERDE TEMEL İŞLEV ÜRETİM VE PAZARLAMA YÖNETİMİ
10 İŞLETMELERDE DESTEKLEYİCİ VE KOLAYLAŞTIRICI İŞLEVLER MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ
11 İŞLETMELERDE DESTEKLEYİCİ VE KOLAYLAŞTIRICI İŞLEV İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİ
12 İŞLETMELERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM İŞLEVİ AR-GE YÖNETİMİ
13 İŞLETMELERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM İŞLEVİ ÖRGÜT GELİŞTİRME
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Takım çalışması becerisi 4
2 Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 2
3 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 5
4 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi 3
5 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 3
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 5
7 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi 5
8 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 3
9 Etkin iletişim kurma becerisi 5
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 3
11 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 3
12 Yabancı dilde iletişim kurma becerisi 1
13 Mesleki öz güven becerisi 4
14 Girişimcilik becerisi 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) DİNLER, Zeynel İktisada Giriş, Bursa Ekin Kitapevi,2009 2) PARASIZ İlker İktisadın ABC’si, Bursa,Ezgi Kitapevi,2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)