Ders Adı Uçucu Personel Görev ve Sorumlulukları
Ders Kodu SHK-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğrç Gör. Gürkan GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci dersin sonunda, kabin memurlarının genel sorumluluklarını açıklayabilecektir. Kaptan pilotlar ile karşılıklı yetki sorumluluklarını değerlendirebilecektir. Doldurulmasından sorumlu oldukları dokümanları tanıyabilecektir. Yatılı uçuş görevlerindeki görev ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kokpit ve kabin ekibinin görev ve sorumlukları, yatı ve pas görevlerinde uyulması gereken kuralları, taşınması zorunlu dokümanlar, aksaklık ve olayların raporlanması konularını kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kabin ekibi olarak havacılık sektöründe görev aldıklarında meslekleri ile ilgili tüm sorumluluk alanlarına hakim olmalarının sağlanması.
Dersin Amacı Dersin amacı, uçuşta görevli olan pilotların, kabin amiri ve memurlarının, uçuş harekat uzmanının ve teknik personelin görev ve sorumluluklarının ve taşımaları zorunlu olan doküman ve belgelerin açıklanmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 KABİN MEMURUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
2 KABİN AMİRİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLAR
3 COMMANDER YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
4 CO-PİLOT YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5 ANA ÜS DIŞINDA YATI GÖREVİNDE EKİPLERİN HAREKET TARZLARI
6 PAS KABİN EKİPLERİNİN UÇUŞTA UYMASI GEREKEN KURALLAR
7 GÜMRÜK, DÖVİZ, POSTA KURALLARI
8 genel tekrar
9 AKSAKLIKLARIN RAPOR EDİLMESİ / KAZA VE OLAY RAPORLAMASI
10 PERSONEL KURALLARI
11 KABİN EKİPLERİNİN TAŞIMASI ZORUNLU DOKÜMAN VE BELGELER
12 KABİN EKİPLERİNİN TAŞIMASI ZORUNLU DOKÜMAN VE BELGELER
13 UÇUCU EKİP UÇUŞ GÖREV VE DİNLENME SÜRELERİ İLE UYGULAMA ESASLARI TALİMATI
14 genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Takım çalışması becerisi 4
2 Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5
3 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 3
4 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi 4
5 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 4
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 5
7 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi 5
8 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 5
9 Etkin iletişim kurma becerisi 4
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 3
11 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 3
12 Yabancı dilde iletişim kurma becerisi 2
13 Mesleki öz güven becerisi 3
14 Girişimcilik becerisi 3
15 3
16 5
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)