Ders Adı İngilizce Konuşma Becerileri 1
Ders Kodu SHK-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Gökçe GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tüm ders materyalleri derslerde verilecektir. Hiçbir kitap gerekli olmayacaktır. Çeşitli kaynaklardan gelen kopyalar kullanılacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yazma sürecine kısa bir giriş Ön Dinleme ve Konuşma/ Dinleme / Okuma Aktiviteleri ve Kelime Çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İngilizce yazmayı öğretmek, öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek
Dersin Amacı Öğrencilerin dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek Öğrencilerin metinleri anlamalarını geliştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Introduction to the course
  Ön Hazırlık: Speaking about personal information
2 Listening Activity ( COLLEGE LIFE )
  Ön Hazırlık: Answering the questions about listening part
3 writing process (How to write a paragraph)
  Ön Hazırlık: Step 1: Pre-Writing Methods Step 2: Writing Process Step 3: Post-Writing (Checking and Editing)
4 Listening Activity (TOUR OF LONDON)
  Ön Hazırlık: Speaking & Listening, exercises about listening part
5 Reading Activity
  Ön Hazırlık: Giving materials
6 Class Discussion in Groups
  Ön Hazırlık: Instructions about discussion
7 Playing Taboo in English
  Ön Hazırlık: Taboo cards
8 Mid-term Exam
9 Speaking About ‘THE EVENT OF TITANIC’
  Ön Hazırlık: giving photocopies
10 The Use of Voscreen & Kahoot
11 Listening & Speaking Activity (DATING GAME)
  Ön Hazırlık: Answering the questions about listening part
12 Reading Activity & Vocabulary Work
  Ön Hazırlık: materials
13 Writing Activity& 1st Presentation
14 Speaking Activity & 2nd Presentation
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Takım çalışması becerisi 0
2 Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 0
3 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 0
4 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi 0
5 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 0
7 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi 0
8 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 0
9 Etkin iletişim kurma becerisi 0
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 0
11 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 0
12 Yabancı dilde iletişim kurma becerisi 0
13 Mesleki öz güven becerisi 0
14 Girişimcilik becerisi 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)