Ders Adı Havacılık Hukuku
Ders Kodu SHK-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürkan GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları Öğr. Gör. Barış Işıldak ve Öğr. Gör. Battal Tuna
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Hava Hukuku hakkında temel bilgi açıklayabilecek. Dünya sivil havacılığını yorumlayabilecek Hava hukukunun tarihi ve gelişimini ifade edebilecek Havayolu işletmelerinin hukuksal sorumluluklarını kavrayabileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Havacılık hukuku ile ilgili ders içerikleri bulunmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hava taşımacılığı hizmetlerinin pazarlanması hususunda öğrencilere yeterli bilgi, beceri ve davranış kalıplarını kazandırmaktır.
Dersin Amacı Hava taşımacılığı hizmetlerinin pazarlanması hususunda öğrencilere yeterli bilgi, beceri ve davranış kalıplarını kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hava hukukuna giriş
2 Hava hukukunun tarihi gelişimi
3 Dünyada sivil havacılığın gelişimi
4 Sivil havacılık hukukunun uygulamalarının tanımı ve sınıflandırılması
5 Organizasyonlar, konvensiyonlar, kurallar, ikili anlaşmalar
6 Organizasyonlar, konvensiyonlar, kurallar, ikili anlaşmalar
7 Organizasyonlar, konvensiyonlar, kurallar, ikili anlaşmalar
8 Hava sahasının hukuki rejimi
9 Hava sahasının hukuki rejimi
10 Yolcu hakları
11 Havayolu işletmelerinin hukuksal sorumlulukları
12 Uluslararası hukuk
13 Uluslararası hukuk
14 Uluslararası hukuk
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Takım çalışması becerisi 0
2 Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 0
3 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 0
4 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi 0
5 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 0
7 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi 0
8 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 0
9 Etkin iletişim kurma becerisi 0
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 0
11 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 0
12 Yabancı dilde iletişim kurma becerisi 0
13 Mesleki öz güven becerisi 0
14 Girişimcilik becerisi 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)