Ders Adı Havacılıkta İlk Yardım
Ders Kodu SHK-235
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin İleri
Dersin Yardımcıları Öğr. Gör. Gürekan Gültekin
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Genel ilkyardım bilgilerini kullanabilecektir. Kaza veya sağlık sorunlarının meydana geldiği durumlarda sağlığı ve olay yerini değerlendirebilecektir. Gerektiğinde yetişkin, çocuk ve bebeklere temel yaşam desteği verebilecektir. Yabancı cisim tıkanıklıklarında, kanama ve şokta, acil bakım gerektiren durumlarda, yaralanmalarda, kırık-çıkık-burkulmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, yanık-donma-sıcak çarpmasında, boğulmalarda gerekli ilkyardımı uygulayabilecektir. Hasta/yaralı taşıma tekniklerini açıklayabilecektir. Sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve risklerini, iş kazası ve meslek hastalıklarını, ergonomik riskleri, biyolojik terörü açıklayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Ön lisans öğrencilerin Tıbbi konular ve İlk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilkyardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazandırıcı konular ve sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve riskleri, iş kazası ve meslek hastalıkları yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda, kazazedeye/yaralıya olay yerinde çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek ve hayat kurtarmak amacıyla ilaçsız uygulama yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Amacı Öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda, kazazedeye/yaralıya olay yerinde çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek ve hayat kurtarmak amacıyla ilaçsız uygulama yapabilmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İlk yardım yönetmeliği, temel yaşam desteği
2 Temel yaşam desteği nin yetişkin insan ve bebek maketi aracılığı ile uygulanması
3 İnsan vücudunda sistemler ve bu sistemlerde oluşabilecek acil durumlar
4 Kan basıncının ölçülmesi , nabız sayma ,yara ve yanıklara müdahale ..sterilizasyon , dezenfeksiyon , gıda güvenliği ,el yıkama.
5 Hasta taşıma teknikleri, şok ve koma
6 Kanama, yanık, sıcak çarpması ve donmada ilkyardım
7 Kırık, çıkık, burkulma, zehirlenme, hayvan ısırmaları, boğulmalarda ilkyardım
8 Ara Sınav Programı
9 Sivil havacılıkta iş sağlığı ve güvenliği (tehlike, risk kavramı, iş kazası ve meslek hastalıkları tanımı)
10 Sivil havacılık ve kabin hizmetleri çalışanlarında en sık karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve sağlık sorunları
11 Ergonomik riskler (elle taşıma kaynaklı kas iskelet sistemi hastalıkları)
12 SHKH fiziksel riskler ve sağlık sonuçları (gürültü, titreşim, kozmik radyasyon ve ionizan - non ionizan radyasyona maruz kalma ve sağlık sonuçları)
13 Kabin içi hava kalitesi, hava basıncı, termal konfor şartları ve sağlık sonuçları
14 Sivil havacılıkta karşılaşılan biyolojik riskler ve sağlık sonuçları, biyolojik terör
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Takım çalışması becerisi 5
2 Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5
3 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 5
4 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi 5
5 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 5
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 5
7 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi 5
8 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 5
9 Etkin iletişim kurma becerisi 5
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5
11 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 5
12 Yabancı dilde iletişim kurma becerisi 5
13 Mesleki öz güven becerisi 5
14 Girişimcilik becerisi 5
15 5
16 5
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)