Ders Adı Genel Taşıt Bilgisi
Ders Kodu OTO-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Cüneyt BALCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İçten yanmalı motorların sınıflandırılması, otto ve dizel motor termodinamiği ve verimleri. Yanma prosesi ve vuruntu. Yakıt tüketimi, ateşleme, yakıt, yağlama ve soğutma sistemleri. İçten yanmalı motorların hesap esasları. Alternatif yakıtlar ve geleceğin motorları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İçten yanmalı motorları ve kullanım alanlarını öğrencilere tanıtmak.
No Dersin Kazanımları  
1 1. İçten yanmalı motorların sınıflandırılmasını öğrenmek.
2 2. İçten yanmalı motorların termodinamiği öğrenmek.
3 3. İçten yanmalı motorların kinematiğini öğrenmek.
4 4. İçten yanmalı motor yakıtları öğrenmek.
5 5. İçten yanmalı motorlarda yanma teorisini öğrenmek.
6 6. İçten yanmalı motor karakteristiklerini öğrenmek.
7 7. Tepkili motorları öğrenmek.
8 8. Motor testlerini öğrenmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İçten yanmalı motorlara giriş.
2 Teorik otto çevrimi, teorik dizel çevrimi,Teorik karma çevrim.
3 Teorik otto çevrimi, teorik dizel çevrimi,Teorik karma çevrim.
4 İçten yanmalı motorların temel boyutlandırılması.
5 İçten yanmalı motorların temel boyutlandırılması.
6 İçten yanmalı motorların temel kinematik hesapları.
7 İçten yanmalı motorların temel kinematik hesapları.
8 İçten yanmalı motor yakıtları.
9 Buji ateşlemeli motorlarda yanma sistemi.
10 Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma sistemi.
11 Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma sistemi.
12 İçten yanmalı motor karakteristikleri.
13 İçten yanmalı motor karakteristikleri.
14 Tepkili motorlar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 1
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak. 1
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 1
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 1
5 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak 1
6 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 1
7 Motorlu taşıtlar alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 1
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 2 0
Ödev 2 0
Devam 0 0
Uygulama 2 0
Labaratuvar 1 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar 1. Grohe, G., Çev.Kuşhan, B. (1999) Otto ve Dizel Motorlarları , İstanbul., Bilim Teknik Yayınevi 2. Taylor ,C.F. &Taylor, E.S.(1986) The Internal Combustion Engines International Textbook Company. Pennsylvania 3. Seiffert U. &Walzer, P.(1984) The Future for Automotive Technology. Wolfsburg ,Volkswagenwerk 4. Borat,O. (1982)Yanma Stokiyometrisi , İstanbul, İTÜ Makina Fakültesi 5. Benson,R.S., (1985) Advenced Engineerig Thermodynamics, 2nd Edition, London, Pergamon Press
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri