Ders Adı İnternet Programcılığı II
Ders Kodu BPR-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İnternet Programcılığı temel kavramlarını ve dinamik web programlama yapısını bilir 2) Bir bilgisayarı iis destekli web sunucu haline getirebilir 3) ASP.NET programlama dilinin yapısını, özelliklerini ve diğer dillerden farkını bilir 4) Fonksiyonel programlama ve temel kavramlarını bilir 5) ASP.NET dili ile değişken yapıları, veri tipleri ve operatörlerini bilir 6) Basit giriş-çıkış (form ile veri alma, ekrana yazdırma) işlemlerini yapabilir 7) Döngü komutlarını, karar yapılarını bilir 8) ASP.NET ile tek ve çift boyutlu dizileri tanımlayabilir, dizi ve string işlemleri gerçekleştirebilir 9) Fonksiyon tanımlayabilir ve fonksiyonlar ile çeşitli işlemler gerçekleştirebilir 10) ASP.NET ile dosya ve klasör işlemleri gerçekleştirebilir 11) Web üzerinde oturum yönetimi yapabilir 12) SQL Server veritabanını ve özelliklerini bilir 13) Bir bilgisayarı mysql veritabanı sunucusu haline getirebilir 14) Temel SQL komutlarını bilir 15) PHP ve MySQL kullanarak dinamik web sayfaları geliştirebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ASP.NET´e Giriş, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mat. ve Değişken Fonk., Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör İşlemleri, ASP.NET İle Oturum Yönetimi, SQL´e Giriş, ASP.NET´de SQL Fonksiyonları, ASP.NET ile SQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri .NET Teknolojisi, ASP.NET sayfalarının çalışma şekli, ASPNET kontrolleri, Web Form kontrolleri, doğrulama kontrolleri, durum yönetimi, ADONET ile veri bağlama yöntemleri, Style Sheet ve Theme oluşturma, üyelik ve login kontrolleri.
Dersin Amacı Web Programlama alanında farklı bir teknoloji olarak yakın zamanda ortaya çıkan ASP.NET ile etkileşimli web sayfaları oluşturulması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 NET Framework, NET Bileşenleri,İstemci ve Sunucu taraflı çalışma, Visual Studio geliştirme ortamı, proje oluşturma ve dosya yönetimi
2 Web From kavramı, Asp.Net ve Web Form kontrolleri
3 Doğrulama kontrolleri
4 Asp.Net durum yönetimi (QueryString, Cookies, Session)
5 Veri yönetimi ve ADO.NET
6 Veri bağlama kontrolleri (Gridview,Formview, Listview)
7 Veriler üzerinde ekleme, silme, güncelleme ve listeleme yöntemleri
8 LINQ ve Profile kullanımı
9 Üyelik ve Login kontrolleri
10 ASPNET ile AJAX ve JQUERY kullanımı
11 URL Rewrite yöntemleri ve SEO
12 ASP.NET ile CSS Kullanımı ve Style Sheet Dosyaları
13 Tema Tanımlama
14 Entity Framework Örnek Uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 4
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 3
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 4
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 5
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 2 2
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notları Kızmaz, Veysel Uğur: C# ile ASP.NET 4.5, Kodlab Yayınevi, 2013, İstanbul Demirkol, Zafer; C# ile ASP.NET 4.0, Kodlab Yayınevi, 2010, İstanbul http://www.yazgelistir.com
Diğer Kaynaklar Ders Notları Kızmaz, Veysel Uğur: C# ile ASP.NET 4.5, Kodlab Yayınevi, 2013, İstanbul Demirkol, Zafer; C# ile ASP.NET 4.0, Kodlab Yayınevi, 2010, İstanbul http://www.yazgelistir.com
Materyal
Dökümanlar Ders Notları Kızmaz, Veysel Uğur: C# ile ASP.NET 4.5, Kodlab Yayınevi, 2013, İstanbul Demirkol, Zafer; C# ile ASP.NET 4.0, Kodlab Yayınevi, 2010, İstanbul http://www.yazgelistir.com
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)