Ders Adı Nesne Tabanlı Programlama II
Ders Kodu BPR-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yeni bileşenler oluştururur ve geliştirir 2. Bileşenleri dinamik olarak oluştururur 3. Bileşenleri ileri düzey kullanır 4. Veri tabanı uygulamaları yapar 5. SQL 6. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlar 7. Internet yazılımları yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Delphi programlama dili ile bileşen yazabilme, veritabanı ve internet uygulamaları geliştirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme 2. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme. 3. Bileşenleri ileri düzey kullandırma. 4. Veri tabanı uygulamaları yapabilme. 5. SQL kullanabilme. 6. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. 7. Internet yazılımları yapabilme
Dersin Amacı Yeni bileşenler oluşturma ve geliştirmek, Veri tabanı uygulamalarını SQL'i kullanmak ve otomasyon programları gerçekleştirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bileşenlerin ileri düzey özellikleri, Çok formlu uygulamalar
2 Uygun bileşenler üzerinde grafik işlemleri, Araç çubukları oluşturma
3 Veritabanı oluşturma
4 Uygun bileşenleri kullanarak, oluşturulan veri tabanına ulaşım
5 Veri tabanında arama,listeleme,filtreleme
6 Veri sorgulama SQL
7 Veri sorgulama SQL
8 Raporlama işlemleri
9 Kullanılabilir bir veritabanı planlama ve yazılımı
10 Kullanılabilir bir veritabanı planlama ve yazılımı
11 Yazılımın taşınabilir hale getirilmesi.
12 İnternette mesaj, mail, dosya işlemler
13 Veritabanı işlemleri ve uygulamaları
14 Veritabanı işlemleri ve uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 60
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 30 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] KARAGÜLLE İHSAN, PALA ZEYDİN, TÜRKMEN YAYINLARI, Delphi 7 [2] Erdal Akpınar, Adım Adım Delphi 7.0 Uygulamaları, Nirvana Yayınları, 2007
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)