Ders Adı Web Projesi Yönetimi
Ders Kodu BPR-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği CAD,CAM temel kavramları, AutoCAD ekranı ve menüleri, çizime hazırlık komutları, temel AutoCAD komutları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İki boyutlu (2D) çizimleri AutoCAD kullanarak çizebilmek
No Dersin Kazanımları  
1 1) Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel kavramları kavrama
2 2) İki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme
3 3) Çizimler üzerinde değişiklik yapabilme
Hafta Konular  
1 Doğru, daire ve yay çizimi komutları (LINE, CIRCLE, ARC, VIEWRES)
2 Koordinat sistemlerini (Mutlak, artımsal ve açısal)
3 AutoCAD ekranında ve çizim üzerinde yazı (TEXT, DTEXT, STYLE) yazma
4 Görüntüleme komutlarını (ZOOM, PAN, REDRAW, REGEN)
5 Köşe yuvarlatma ve pah kırma komutları (FILLET, CHAMFER)
6 Kısmi silme komutları (BREAK, TRIM)
7 Oluşturma komutları (MOVE, COPY, ARRAY, OFFSET)
8 Ayna görüntüsü ve döndürme komutları (MIRROR, MIRRTEXT, ROTATE)
9 Diğer çizim komutları (ELLIPSE, POLYGON, RECTANGLE, TRACE, FILL, SOLID, DONUT, POLYLINE, SKETCH)
10 Eşit bölme ve düzenleme komutları (DIVIDE, MEASURE, CHANGE, COLOR, LINETYPE, LTSCALE, SCALE, EXPLODE)
11 Uzatma ve gerdirme komutları (EXTEND, STRETCH)
12 Blok oluşturma (BLOCK, WBLOCK, INSERT, MINSERT) ve katmanlara (LAYER) ayırma işlemi
13 Ayarlar ile ilgili OSNAP komutu seçenekleri ile APERTURE ve POINT komutları
14 Tarama işlemleri için HATCH komutu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Her Yönüyle AutoCAD 2009, Gökalp Baykal, Alfa Yayınları, 2009, [2]AutoCAD 2010 Çizim-Modelleme, Hasan Gökkaya, Kıvılcım Alca,Nobel Yayın Dağıtım,2010, [3]Autocad 2011 Autolisp, Mehmet Şamil Demiryürek, Kodlab Yayın 2010, [4] AutoCad 2007 İle Tasarım ve Modelleme, Prof.Dr. Mahmut Gülesin, Asil Yayıncılık,2007
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)