Ders Adı Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu BPR-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Ayşalı Kara
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Araştırma sürecini tanımak ve tasarlayabilmek 2) Veri elde edilebilecek kaynakları tanımak 3) Nicel ve Nitel Araştırma tekniklerini bilmek 4) Ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak 5) Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını bilmek 6) Araştırma Raporu Yazım Kurallarını bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Araştırma sürecini bilmek, araştırma sonucu elde edilen bilgileri yorumlayabilmek, genel ve etik kurallar çerçevesinde araştırmayı raporlandırmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Araştırma sürecini tanımak ve tasarlayabilmek 2) Veri elde edilebilecek kaynakları tanımak 3) Nicel ve Nitel Araştırma tekniklerini bilmek 4) Ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak 5) Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını bilmek 6) Araştırma Raporu Yazım Kurallarını bilmek
Dersin Amacı Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim ve Bilimle İlgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi
2 Bilimsel araştırma süreci; araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi
3 Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi
4 Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi
5 Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler
6 Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri
7 Nicel Araştırma Yöntemleri; Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci
8 Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı
9 Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi
10 Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup
11 Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı
12 Araştırma Raporunun Yazım Kuralları
13 Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları
14 Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Yıldırım, Engin ve Diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Kitabevi, 2001
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)