Ders Adı Grafik ve Animasyon
Ders Kodu BPR-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ziya DİRLİK
Dersin Yardımcıları etay Yayınları, Grafik Sanatlar tarih-tasarım-teknoloji, Adnan TEPECİK Detay Yayınları, Grafik Sanatlar tarih-tasarım-teknoloji, Adnan TEPECİK Dost Kitabevi Yayınları, İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER Medyasoft Yayınları, Shark Bilişim Kitapları, Adobe Photoshop CS2 Yetkili Eğitim Kılavuzu, Adobe Yaratıcı Ekibi Yem Yayın, Grafik Tasarım Ne İçindir, Alice TWEMLOW Görsel Tasarım 1 dersini almış olmak, devam mecburiyeti vardır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilgisayarda Resim/Görüntü İşleme, Kartvizit, Takvim, Restoran logosu ve Menü oluşturma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bilgisayarda görsel tasarımlar oluşturma yeterlilikleri kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Sıra No Açıklama
2 1 Bilgisayar ortamında resim/görüntü işleyerek renk ayarlarını yapabilir.
3 2 Konuyla ilgili internet ve kaynak araştırması, elde yaptığı eskizleri bilgisayar ortamına aktararak özgün tasarımlar yapabilir.
4 3 Talebe göre, tasarı ilkeleri doğrultusunda piksel bazlı programda özgün takvim, menü tasarımları yapabilir.
5 4 Görsel Tasarım 1 dersini aldığı için bu derste, öğrendiği her iki bilgisayar programını da kullanarak konular doğrultusunda tasarım yapabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çözünürlük ve Renk Görüntüleri
2 Resim, Ses ve Video Dosya Formatları
3 Fireworks Kurulumu ve Çalışma Ortamı
4 Fireworks Menüleri ve Tools Paneli
5 Bitmap ve Vektör Grafiklerle Çalışmak ve Efektler
6 Katman İşlemleri - Metin Ekleme ve Birleştirme
7 Dilimleme ve Hotspot Oluşturma
8 Buton ve PopUp Menü Oluşturma
9 Optimizasyon - Resimleri ihraç etmek ve GIF Animasyon
10 Flash 8 Kurulumu ve Çalışma Ortamı
11 Flash 8 Çalışma Prensibi ve Çizim Araçları Kullanımı
12 Flash 8 ile Tween Animasyon
13 Flash 8 de Buton Oluşturma ve Actionscript
14 Creating button and Actionscript in Flash 8
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 1
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 1
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 1
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 1
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek. 1
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Detay Yayınları, Grafik Sanatlar tarih-tasarım-teknoloji, Adnan TEPECİK Detay Yayınları, Grafik Sanatlar tarih-tasarım-teknoloji, Adnan TEPECİK Dost Kitabevi Yayınları, İletişim ve Grafik Tasarım, Emre BECER Medyasoft Yayınları, Shark Bilişim Kitapları, Adobe Photoshop CS2 Yetkili Eğitim Kılavuzu, Adobe Yaratıcı Ekibi Yem Yayın, Grafik Tasarım Ne İçindir, Alice TWEMLOW Görsel Tasarım 1 dersini almış olmak, devam mecburiyeti vardır
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri