Ders Adı İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri
Ders Kodu IKL-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Isı bilimlerinde kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavrar 2) Termodinamiğin 0., 1. ve 2. ilkelerini kavrar 3) Termodinamik açıdan sistemleri açık ve kapalı olarak sınıflandırır. 4) Maddenin sahip olduğu farklı enerji türlerini öğrenir. 5) Saf maddenin özeliklerini öğrenir, özellik diyagramlarının kullanılmasını bilir 6) Mükemmel gaz hal denklemini ve kullanımını öğrenir. 7) Termodinamiğin 1. ilkesini açık ve kapalı sistemlere uygular. 8) Buharlı güç ve soğutma çevrimlerini oluşturan alt işlemleri ve özelik diyagramlarında gösterimlerini kavrar. 9) Isı geçiş ile ilgili temel ilkeleri kavrar. 10) İletim, taşımın ve ışınımla ısı geçişi bağıntılarını basit ısıl sistemlere uygular. 11)Akışkanlarla ilgili temel kavramları bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar, Termodinamiğin ilkeleri, saf maddenin özelikleri, mükemmel gaz hal denklemi, buharlı güç ve soğutma çevrimleri, iletim, taşınım ve ışınımla ısı geçişi, akışkanlar mekaniği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Isı bilimlerinde kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak 2) Termodinamiğin 0., 1. ve 2. ilkelerini kavramak 3) Termodinamik açıdan sistemleri açık ve kapalı olarak sınıflandırabilmek 4) Maddenin sahip olduğu farklı enerji türlerini öğrenmek 5) Saf maddenin özelliklerini öğrenmek, özellik diyagramlarının kullanılmasını kavramak 6) Mükemmel gaz hal denklemini ve kullanımını öğrenmek 7) Termodinamiğin 1. ilkesini açık ve kapalı sistemlere uygulayabilmek 8) Buharlı güç ve soğutma çevrimlerini oluşturan alt işlemleri ve özelik diyagramlarında gösterimlerini kavramak 9) Isı geçiş ile ilgili temel ilkeleri kavramak 10) İletim, taşımın ve ışınımla ısı geçişi bağıntılarını basit ısıl sistemlere uygulayabilmek 11)Akışkanlarla ilgili temel kavramları bilmek.
Dersin Amacı İklimlendirme ve soğutmayı tanıyabilme, kullanım alanlarını listeleyebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Soğutmanın tanımı ve tarihi gelişimi
2 Çevre
3 Isı ve sıcaklık
4 Saf maddenin özellikleri
5 Termodinamik
6 Termodinamik
7 Gaz kanunları
8 Gaz kanunları
9 Tek kademeli soğutma devresi elemanları
10 Tek kademeli soğutma devresi elemanları
11 Tek kademeli soğutma devresi elemanları
12 Isı transferi
13 Akışkanlar mekaniği
14 Akışkanlar mekaniği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu [1]İklimlendirme-Soğutma Kavramları Ders Notları-Yrd. Doç.Dr. Hüseyin BULGURCU, Balıkesir, 2000.
Diğer Kaynaklar [2] Y A.ÇENGEL, J M.CIMBALA, T.ENGİN, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları,2008,Güven Bilimsel İZMİR [3] H.Exner, R.-İ. (1998). Akışkanlar Tekniğinin Temel Esasları ve Elemanları. İstanbul: Mannesmann Rexroth Hidrolik ve Otomasyon San. Ve Tic.A. Ş. [4] Şuhubi, E.: Akışkanlar Mekaniği, İ.T.Ü Kütüphanesi Sayı:1507, İstanbul, 1993. [5]İsmail Çallı, "Deneysel Hidromekanik", SAÜ Müh. Fak., 1995
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)