Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim
Ders Kodu IKL-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İki ve üç boyutlu çizim ile yüzey modelleme yapmak. 2. Üç boyutlu katı model tasarımı ile tasarlanmış parçaları birleştirmek. 3. Standart elemanların montajını yapmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Koordinat sistemleri, CAD menüleri Temel geometrik şekiller, İki boyutlu çizim komutları ve ikonları, Çizim dosyalarını açma, kaydetme Temel düzenleme ve sorgulama komutları, Format (biçimlendirme) komutları, Tools komutları Design center komutu ile iki boyutlu tasarım, CAD menüleri, Draw ve modify menüsü Solid (katı) menüsü, Solid editing menüsü, Solid operations menüleri, Solid editing UCS menüsü, Visual, stily menüsü Modelling menüsü, Viewports, Render menüsü Surface menüleri ve komutları, Surface editing, Koordinat sistemleri, 3D surfaces Revolve surface, Ruled surface, Edge surface, Tabulated surface, 3D view, Shell komutu Geometrik şekiller ve parça geometrisi, Komutlar ve unsurlar, İki boyut ve üç boyut ilişkisi Montaj parçalarında uyum geometrisi, Montaj sıralaması, Montaj çeşitleri, Montajda Kullanılan ilişki türleri Montajda kullanılan standart parça çeşitleri, Montajda kullanılan ilişki türleri Simülasyonun montaj yapmada önemi Montajda kullanılan ilişki türleri, Hareket türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bilgisayar destekli tasarım programları (CAD) kullanarak makine elemanlarının iki boyutlu çizimini gerçekleştirmek. 2) iki boyutlu mekanik sistemler tasarlamak. 3) iki boyutlu montaj çizimlerini oluşturmak. 4) Katı model projeleri yaptırmak.
Dersin Amacı İki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimlerin ölçülendirmesini yapabilme.Perspektif görünüşleri çizebilme.Yapılan çizimin her hangi bir yazıcıdan veya çiziciden çıktısını alabilme.AutoCAD?te üç boyutlu (3-D) çizimin temel esaslarını kavrayabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Koordinat sistemleri CAD menüleri
2 Temel geometrik şekiller, İki boyutlu çizim komutları ve ikonları Çizim dosyalarını açma, kaydetme
3 Temel düzenleme ve sorgulama komutları, Format (biçimlendirme) komutları, Tools komutları
4 Design center komutu ile iki boyutlu tasarım, CAD menüleri, Draw ve modify menüsü
5 Solid (katı) menüsü, Solid editing menüsü, Solid operations menüleri, Solid editing
6 UCS menüsü, Visual, stily menüsü
7 Modelling menüsü, Viewports, Render menüsü
8 Ara Sınav
9 Surface menüleri ve komutları, Surface editing, Koordinat sistemleri, 3D surfaces,
10 Revolve surface, Ruled surface, Edge surface, Tabulated surface 3D view, Shell komutu
11 Geometrik şekiller ve parça geometrisi, Komutlar ve unsurlar İki boyut ve üç boyut ilişkisi
12 Geometrik şekiller ve parça geometrisi, Komutlar ve unsurlar İki boyut ve üç boyut ilişkisi
13 Montaj parçalarında uyum geometrisi, Montaj sıralaması, Montaj çeşitleri, Montajda Kullanılan İlişki türleri
14 Montajda kullanılan standart parça çeşitleri, Montajda kullanılan ilişki türleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Bilgisayar destekli çizim Prof.Dr.Selim Çetinkaya ,Gazi üni.1998 Teknik Resim cilt I ve II Mustafa Bağcı Bilgisayar destekli çizim ve uygulamaları (autoced,mastercam) Prof.Dr.Muammar Nalbant,Gazi Üni.2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)