Ders Adı Temel Elektrik Elektronik
Ders Kodu IKL-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) EMRE ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Elektrikle ilgili temel kavramları tanıyabilmek. 2) Elektriksel ölçme ve test cihazlarını çeşitli kullanabilmek. 3) Elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımında trafoların görevlerini ve faz kavramlarını açıklayabilmek. 4) İklimlendirme alanında kullanılan temel elektrik termostatlarını tanıyabilmek. 5) Röleleri ayırt edebilmek ve uygun şekilde kullanabilmek. 6) Sigortaları, aşırı akımdan koruma cihazlarını, basınç tahrikli koruma cihazlarını tanıyabilmek ve elektrik bağlantılarını yapabilmek. 7) Kalkış (ilk hareket) ve daimi kapasitörleri tanıyabilmek. 8) Motor gücüne göre uygun kapasitör seçimini yapabilmek. 9) İklimlendirme alanında kullanılan temel motor tiplerini tanıyabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektriğin Temelleri, Elektrik Test Cihazları, Elektrik Enerjisi, Termostatlar, Röleler ve Kontaktörler, Devre Koruma Cihazları, Kapasitörler, Elektrik Motorları, Elektronik Devre Elemanları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İklimlendirme sistemlerinde kullanılan elektriksel devre elemanları ve kullanım özelliklerine ilişkin temel becerileri kazanmak.
Dersin Amacı İklimlendirme sistemlerinde kullanılan elektriksel devre elemanları ve kullanım özelliklerine ilişkin temel becerileri kazanmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elektrikle ilgili temel kavramlar
2 Ohm Kanunu, seri ve paralel devre kuralları
3 Elektriksel test cihazları
4 Test cihazları ile ölçme uygulamaları
5 Elektrik enerjisi dağıtımı, tek ve üç faz kavramları
6 Termostatlar
7 Röle ve kontaktörler
8 Devre koruma cihazları
9 Devre koruma cihazları
10 Kapasitörler
11 Elektrik Motorları
12 PSC, CSIR ve CSR kompresörlerin yapıları
13 Kompresör motorunun test uygulamaları
14 Elektronik devre elemanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1.Ahmet AKHUNLAR “ Elektrotekniğin Esasları” İ.T.Ü Kütüphanesi 2. Hasan ÖNAL “Elektroteknik” İ.T.Ü Kütüphanesi 3. Fethi ERALP “Elektrik problemleri D.A” 4. Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları 5. Görkem A., Kuş M., “Doğru Akım Devre Analizi”, 2003, Ankara
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)