Ders Adı Kaynak Teknolojisi
Ders Kodu IKL-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Soğutucu akışkanların genel özelliklerini kavramak. 2) Soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışma yetkinliği kazanmak. 3) Sızdırmazlık testinin önemi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususların kavramak. 4) Vakumun önemini, vakum işleminde kullanılan donanım ve aletlerin genel özelliklerini kavramak. 5) Soğutucu akışkan şarj işleminin basamaklarını uygulamak. 6) Akışkanın, servis veya demontaj öncesinde geri toplanması işlemleri ile ilgili yeterlilik kazanmak. 7) Geri kazanım cihazlarının özellikleri ve çalışma prensiplerini kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Soğutucu Akışkanlar, Yönetmelikler, Emniyetli Çalışma Esasları, Sızdırmazlık Testi, Vakum, Şarj İşlemi, Soğutucu Akışkan Geri Kazanma Yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Soğutucu akışkanların genel özelliklerini kavrayabilme. 2) Soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışma yetkinliği kazanabilme 3) Sızdırmazlık testinin önemi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususların kavrayabilme 4) Vakumun önemini, vakum işleminde kullanılan donanım ve aletlerin genel özelliklerini kavrayabilme 5) Soğutucu akışkan şarj işleminin basamaklarını uygulayabilme 6) Akışkanın, servis veya demontaj öncesinde geri toplanması işlemleri ile ilgili yeterlilik kazanabilme. 7) Geri kazanım cihazlarının özellikleri ve çalışma prensiplerini kavrayabilme
Dersin Amacı İKS sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışabilmek. Sızdırmazlık testi, vakuma alma, soğutucu akışkan şarjı ve geri kazanılması gibi temel servis işlemlerini yapabilmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Koruyucu gaz kaynağı.
2 TIG kaynak yöntemi.
3 MIG - MAG kaynak yöntemi.
4 Kullanılan gaz çeşitleri.
5 Sürtünme kaynak yöntemi.
6 Difüzyon kaynağının yapılışı.
7 Ultrasonik kaynağının yapılışı ve kullanım alanları.
8 Metal - seramik birleştirmelerinin yapılış yöntemleri.
9 Plazma kaynağının yapılışı, kullanım alanları ve plazma ile kesme.
10 Elektron ışın kaynağı ve elektron ışın kaynağının avantajları.
11 Lazer ışığının elde edilmesi ve lazer kaynağının kullanım alanları.
12 Elektro kaynak yöntemiyle kalın parçaların kaynatılması.
13 Su altı kaynağı ile su altındaki kesme ve kaynak yapma.
14 Özel kesme teknikleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Principles of Welding Technology, L. M. Gourd, Birsen Publishing (trans. Session. Barlas Eryürk et al.), Istanbul Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, 1995
Diğer Kaynaklar Uygulamalı Soğutma Tekniği, Nuri Özkol, MMO Odası yayını
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)