Ders Adı Mesleki Matematik I
Ders Kodu IKL-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR.TAMER TOKGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Küme ve sayı kavramlarını öğrenmek Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları öğrenmek Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilme Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanabilmek Bazı Fonksiyonların Türevlerini Alabilme ve uygulamalarını yapabilmek Türev Yardımıyla Eğri Grafiği Çizebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küme ve Sayı kavramları, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Özel Fonksiyonları Türevleri, Türevin Geometrik ve Fiziksel anlamı, Belirsiz şekiller, Eğri çizimleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Küme ve sayı kavramlarını öğretmek Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları öğretmek Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi öğretmek Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini öğretmek Türev ve uygulamalarını öğretmek Türev Yardımıyla Eğri Çizimini Öğretmek
Dersin Amacı Tek Değişkenli Fonksiyonlar İçin Limit, Süreklilik ve Türev Kavramlarını ve Uygulamalarını Öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kümeler ve Sayılar
2 İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
3 Doğru ve Çemberin Analitik İncelenmesi
4 Bağıntı ve Fonksiyon
5 Bir Fonksiyonun Limiti
6 Süreklilik
7 Türev Kavramı, Genel Türev Alma Kuralları
8 Bazı Özel Fonksiyonların Türevleri
9 Parametrik ve Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler
10 Türevin Geometrik ve Fiziksel Anlamı
11 Maksimum-Minimum Problemleri
12 Belirsiz Şekiller, Diferansiyeller
13 Eğri Çizimleri
14 Kutupsal Koordinatlarda Eğri Çizimleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Balcı M., Genel Matematik-1, Balcı Yayınları, 2008.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)