Ders Adı Soğutma Sistem Tasarımı
Ders Kodu IKL-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Soğutma Yöntemlerini anlama Soğutma sisteminin elemanlarını tanıma Soğutma sisteminin yapısını anlayabilme Soğutma sisteminin çalışma prensibini anlayabilme Soğutma sistemleri hesaplamaları yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Soğutmanın temel kavramları ve P-h diyagramı, soğutma çevrimleri, soğutma devre elemanları (kompresör, yoğuşturucu, soğutma kulesi, genişleme valfi, buharlaştırıcı, diğer elemanlar), yalıtım, soğutucu akışkanlar ve salamuralar, soğutma yükü hesabı ve bir model üzerinde uygulama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Soğutma yöntemlerini kavratma Soğutma sisteminin elemanlarını tanıtma Soğutma sisteminin yapısını anlatma Soğutma sisteminin çalışma prensibini anlatma Soğutma sistemleri hesaplamaları yaptırma
Dersin Amacı Soğutmanın temel kavramları ve P-h diyagramının kavranması, soğutma çevrimleri ve soğutma devre elemanlarının tanıtılması, ticari ve endüstriyel farklı uygulama sistemleri ve elemanları seçimi konularında hesaplama ve tasarım yeteneğinin kazandırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Soğutmanın tanımı, tarihçesi
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Soğutma usulleri, (Mekanik, Kimyasal, Fiziksel Yöntemler),
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
3 Soğutma yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
4 Temel Mekanik Soğutma Sistemi, çalışma prensibi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
5 Temel Mekanik Soğutma Sisteminin Elemanları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
6 Kondanserler, evaporatörler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
7 Kompresörler, genleşme valfleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
8 Soğuma Sistemi Yardımcı Elemanları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
9 Soğutma Sistem Uygulamaları,
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
10 Soğutucu Akışkanlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
11 Soğutma sistemi yağları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
12 Soğutma sistem arızaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
13 Soğutma sistemi hesaplamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
14 Soğutma sistemi hesaplamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Uygulamalı Soğutma Tekniği, Nuri ÖZKOL, MMOY no:115.
Diğer Kaynaklar Soğutma Tekniği ve Uygulamaları, Recep Yamankaradeniz, İlhami Horuz, Salih Coşkun, ISBN: 9789755641362, 2002, 607 sayfa, NOBEL YAYINCILIK.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)