Ders Adı Merkezi İklimlendirme Sistemleri
Ders Kodu IKL-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) EMRE ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İklimlendirme sistemi türlerini tanımak ve karşılaştırabilmek, sistem elemanların tanımak ve özelliklerini kavramak. 2) İklimlendirilecek ortamlar için pratik ısı yükü hesabını yapabilmek 3) Farklı iklimlendirme sistemlerinin seçim, montaj ve işletme esaslarını kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İklimlendirme sistemi türleri ve elemanları, pratik ısı yükü hesabı, sistem montajı ve işletilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İklimlendirme sistemi türlerini tanıyabilme ve karşılaştırabilmek, sistem elemanların tanıyabilme ve özelliklerini kavrayabilme. 2) İklimlendirilecek ortamlar için pratik ısı yükü hesabını yapabilme. 3) Farklı iklimlendirme sistemlerinin seçim, montaj ve işletme esaslarını kavrayabilme.
Dersin Amacı İklimlendirme sistemi türlerini tanımak. İklimlendirme sistem elemanlarını tanımak. Pratik ısı yükü hesaplarını yapabilmek. Farklı iklimlendirme sistemlerinin montaj ve işletme esaslarını kavramak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İklimlendirme sistemlerinin sınıflandırılması ve seçim ölçütleri.
2 İklimlendirme sistemlerinin özellikleri ve karşılaştırılması.
3 İklimlendirme sistemlerinin elemanları ve özellikleri.
4 İklimlendirilecek ortamlar için pratik ısı yükü hesabı.
5 Merkezi iklimlendirme sistemleri
6 Split ve paket iklimlendirme sistemleri
7 Temiz odalar ve hijyenik iklimlendirme sistemleri
8 Temiz hava ihtiyacının belirlenmesi.
9 Klima çevrimleri
10 Klima çevrimleri
11 Klima çevrimleri
12 İklimlendirme sistemleri
13 Endüstri Kliması
14 Endüstri Kliması Uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 1 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Klima Tesisatı, MMO yayını 2. İklimlendirme Esasları, Çeviren Prof.Dr.Osman F.Genceli 3. Klima Tesisatı, Isısan Yayını 4. Heating Ventilating, And Air Conditioning Face, C. McQuiston, Jerald, D. Parker, 5. Howell, R.H., Sauer, H.J., Coad W.J.: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning, ASHRAE, 1998. 6. ASHRAE Handbook: Fundamentals, 2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)