Ders Adı Ticari Soğutma Sistemleri
Ders Kodu IKL-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Orhan SERÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İşletmelerin soğutma sistemlerinin bakım ve arıza birimlerinin, sanayi tesis ve gıdaların düşük sıcaklıkta muhafaza edildiği depo sistemlerin çalışma ilkelerinin öğretilmesinin sağlanması 2) Soğutma devrelerini, soğutma cihazlarının kesit, görünüş ve patlatılmış resimlerini okuyup çizebilmek, 3) Havalandırma ve klima sistemi devre elemanlarının simgelerini tanımak ve çizebilmek, 4) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine ait proje ve devre şemalarını okuyabilmek ve çizebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemi devre elemanlarının sembollerinin çizimi. Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin kesit, görünüş ve devre şemalarının okunup çizilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Soğutma sistemi temel elemanlarının (kompresör, evaporatör, kondenser, genleşme vanası) yapısı, çeşitleri ve uygulamalarını tanıyabilme, Soğutma kulesinin yapısı, çeşitleri, uygulamaları ve çalışma ilkesini açıklayabilme, Ticari soğutma cihazlarının yapısı ve uygulamalarını tanıyabilme, Soğuk depolarda kullanılan soğutma sistem elemanlarını ve farklı soğuk depo uygulamalarını tanıyabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kompresörlerin genel sınıflandırılması ve kullanım alanları
2 Pistonlu kompresörlerin konstrüksiyonu ile ilgili ana özellikleri
3 Hava ve su soğutmalı kondenserlerin temel tipleri ve yapıları
4 Sıvı depoları ve basınç emniyet cihazları
5 Soğutma kuleleri ve püskürtme havuzları
6 Evaporatörlerin görevi ve kapasitesini etkileyen faktörler
7 Buz eritme yöntemleri
8 Genleşme elemanlarının görevleri, çeşitleri, uygulama alanları
9 Genleşme elemanlarının görevleri, çeşitleri, uygulama alanları
10 Ticari tip soğutucuların sınıflandırılması
11 Soğuk depolarda kullanılan soğutma sistemi temel elemanlarının yapısını ve çeşitlerini
12 Ön soğutma odaları ve uzun süreli soğutma odalarının teknik özellikleri
13 Hızlı soğutma kavramını tanımlar ve yaygın olarak kullanılan kriyojenik sıvılar
14 Hızlı soğutma soğutma sistemlerinde kullanılan boru ve yardımcı malzemeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Principles Of Refrigeration, Roy J. Dossat, 1980. 2. Modern Refrigeration and Air conditioning, A. D. Althouse, C. H. Turnquıst, A F. Braccıano, 1978. 3. Uygulamalı Soğutma Tekniği, N. Özkul, 1999. 4. Soğuma Makinaları, Aybers N, 1999 5 .H.BULGURCU. Ticari Soğutma Ders Notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)