Ders Adı Elektromekanik Kumanda Devreleri
Ders Kodu IKL-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Klasik kumanda devre elamanlarının tanınması ve devreye bağlantı sekilerlinin öğrenilmesi. 2) Motorlara yol verme, durdurma, çalışma, yön değiştirme uygulamalarının yapılması. 3) Programlanabilir Denetleyicilerin yapısı ve devreye montajının kavranması 4) Programlanabilir denetleyicilerin bilgisayar üzerinden kontrolün kavranması 5) Programlanabilir denetleyicilerin kendi üzerinden kontrolünün kavranması, 6) Motor kontrol ve kumanda devreleri oluşturulurken makine, urun, devre ve kişi güvenliğinin sağlanması kurallarının öğretilmesi,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kumanda giriş elemanları, kumanda çıkış elemanları, elektrik motorları koruma röleleri, elektrik motorlarının kumandası, asansör kumandası, kumanda sistemlerinde PLC kullanımı. Özel devre elemanlarına giriş. Kontaktörler, manyetik ve termal devre kesiciler ve elektromanyetik elemanlar. Limit anahtarları, basınç anahtarları, zaman röleleri, termostatlar ve valfler. DC ve AC motorların kumanda ve kontrol özellikleri. Motorların çalıştırma, durdurma ve frenleme teknikleri. Motor hız kontrol devrelerinin analiz edilmesi. Merdiven şemaları, güç ve kontrol düzeneklerinin akış diyagramları. Programlanabilir mantık devreleri(PLC), çeşitleri ve özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Elektrik Motorların kontrol ve kumanda edilmesi, . 2-Programlanabilir denetleyici (PLC ) yardımıyla devre kurma, devre bağlantı, çalıştırma, kontrol etme, ariza bulma gibi teorik olarak verilen bilginin pratiğe çevrilmesi, öğrenciye el becerisi kazandırılması.
Dersin Amacı Kumanda giriş elemanlarını tanıyabilme. Kumanda çıkış elemanlarını tanıyabilme. Elektrik motorları ile işletme kumandası yapabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elektrikle ilgili temel kavramlar
2 Ohm Kanunu, seri ve paralel devre kuralları
3 Elektriksel test cihazları
4 Test cihazları ile ölçme uygulamaları
5 Elektrik enerjisi dağıtımı, tek ve üç faz kavramları
6 Termostatlar
7 Röle ve kontaktörler
8 Devre koruma cihazları
9 Devre koruma cihazları
10 Kapasitörler
11 Elektrik kumanda devre elemanları
12 PSC, CSIR ve CSR kompresörlerin yapıları
13 Kompresör motorunun test uygulamaları
14 Elektronik kumanda devre elemanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. A.Hikmet FIRAT “Elektrikle Otomatik Kumanda Şemaları” 2. Abdullah GÖRKEM “Elektromekanik Kumanda Sistemleri” 3. Özdemir BADUR “Elektrik Kumanda Devreleri” , MEB Yayınları 4. Mustafa BAYRAM “Elektrik Tesisleri Laboratuar Deneyleri” İTÜ Yayınlar 5. Prof.Dr.Kemal Sarıoğlu “Otomatik Kontrol I ve II”, İTÜ Yayınları 6. Yavuz TÜRKMEN-Ceyhan GENÇTAN “Kumanda Devreleri I ve II” Yeniyol Matbaası
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)