Ders Adı Otomatik Kontrol
Ders Kodu IKL-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Elektrik ve elektronik sembollerini tanıyabilmek. 2) Ev tipi ve ticari tip iklimlendirme ve soğutma cihazlarının devre şemalarını tanıyabilmek ve açıklayabilmek. 3) Merkezi iklimlendirme ve su soğutma grubu elektrik devrelerini ve bu devrelerde kullanılan elemanları tanıyabilmek, devre şemalarının çalışmasını açıklayabilmek. 4) Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol yöntemlerini ve aksesuarları tanıyabilmek, çalışma prensiplerini açıklayabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektrik Devre Sembolleri, Temel Soğutma Elektrik Devre Şemaları, Otomatik Kontrol Temel Esasları, Soğutma Sistemlerinde Otomatik Kontrol, İklimlendirme Sistemlerinde Otomatik Kontrol, PLC ve Bina Yönetim Sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Elektrik ve elektronik sembollerini tanıyabilme. 2) Ev tipi ve ticari tip iklimlendirme ve soğutma cihazlarının devre şemalarını tanıyabilmek ve açıklayabilme. 3) Merkezi iklimlendirme ve su soğutma grubu elektrik devrelerini ve bu devrelerde kullanılan elemanları tanıyabilmek, devre şemalarının çalışmasını açıklayabilme. 4) Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol yöntemlerini ve aksesuarları tanıyabilmek, çalışma prensiplerini açıklayabilme.
Dersin Amacı Soğutma sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol yöntemlerini ve aksesuarları tanıyabilmek, çalışma prensiplerini açıklayabilmek. Mekanik tesisat, güvenlik sistemleri ve binaya ait diğer alt sistemlerin ağ bağlantısı ile bir ana bilgisayarda birleştirildiği bina yönetim sistemlerini ve işlevlerini tanıyabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elektriğe Giriş ve Temel Kavramlar
2 Kumanda elemanları ve sembolleri
3 Röleler, kontaktörler, termikler, solenoid valfler, termostatlar
4 Kumanda yöntemleri
5 Otomatik Kontrole Giriş
6 İki konumlu ve oransal kontrol
7 Soğutma sistemlerinin kontrolü, yağ basınç otomatiği
8 Alçak/yüksek basınç otomatikleri, kondenser yoğuşma basıncının kontrolü
9 Alçak/yüksek basınç otomatikleri, kondenser yoğuşma basıncının kontrolü
10 Kompresörlerde kapasite kontrolü
11 İklimlendirme sistemlerinin kontrolü
12 Akış kontrolleri; üç yollu vana, dış hava kontrolü
13 Soğutma serpantini ve nem kontrolü
14 PLC Uygulamaları ve Bina Yönetim Sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Otomatik Kontrol, Y.Doç.Dr. Hüseyin Bulgurcu, Doğa Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar Otomatik Kontrol
Ödevler
Sınavlar Kaynak Elektrik Kumanda Elektrik Kumanda2 Otomatik Kontrol1 Otomatik Kontrol2 Otomatik Kontrol3 Otomatik kontrol4 Otomatik kontrol 5
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)