Ders Adı Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu IKL-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Akışkanlar mekaniğinden kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak 2) Durgun akışkanlarda basıncın derinlikle değişimi kavramak 3) Durgun akışkan sistemlerinde basınç hesapları yapabilmek 4) Dalmış yüzeylere etkiyen akışkan kuvvetinin etkisini kavramak ve şiddetini hesaplayabilmek 5) Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin etkisini kavramak ve şiddetini hesaplayabilmek 6) Akış sistemlerinde süreklilik (Kütlenin Korunumu) ilkesini kavramak ve uygulayabilmek 7) Boru ve kanal akışlarında debi ve hız hesabı yapabilmek 8) Akış sistemlerinde Enerjinin Korunumu ilkesini kavramak 9) Enerjinin Korunumu ilkesini akış sistemlerine uygulayabilmek 10) Boru ve kanal akışlarında görülen akış türlerinin (laminer ve türbülanslı) karakteristiklerini kavramak 11) Boru ve kanal akışlarında, sürekli ve yerel kayıpların oluşumunu kavramak ve basınç kayıplarını hesaplayabilmek 12) Boru ve kanal akışlarında temel basınç kaybı hesaplarını yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel bilgiler, birim sistemleri, akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, akım türleri, akımda kütlenin korunumu, süreklilik denklemi, ideal akışkanlarda hareket denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, ideal akışkanlarda momentumun korunumu ve uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar verilerek, akışkanların durgun ve hareketli olduğu sistemlerde; basınç, basınç kuvveti, akış hızı, basınç kayıpları gibi temel büyüklüklerin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri uygulayabilmek.
Dersin Amacı Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar verilerek, akışkanların durgun ve hareketli olduğu sistemlerde; basınç, basınç kuvveti, akış hızı, basınç kayıpları gibi temel büyüklüklerin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri uygulayabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel Bilgiler (Kütle, özkütle, birimler, ağırlık, özağırlık, sıkışma, viskozite, özgül hacim..)
  Ön Hazırlık: Akışkanlar Mekaniğine Giriş
2 Birim sistemleri ve çevirmeler (Birim dönüşümleri)
  Ön Hazırlık: Birim Sistemleri
3 Akışkanların statiği (Basınç, basınç ölçerler, Arşimed prensibi)
  Ön Hazırlık: Akışkanlar Statiği
4 Pascal Prensibi, Hidrolik pres ve uygulamalar
  Ön Hazırlık: Dönem ödevi Dönem Ödevi
5 Akışkanların kinematiği
6 Akım türleri
7 Akımda kütlenin korunumu, Süreklilik prensibi
  Ön Hazırlık: Kinematik
8 İdeal akışkanlarda hareket denklemleri
9 Bernoulli denklemi ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ara sınav çözümleri
10 Bernoulli denklemi ve uygulamaları
11 İdeal akışkanlarda momentumun korunumu ve uygulamaları
12 Gerçek akış,ideal olmayan akışlar
13 Gerçek sıvılar
14 Pnömatik akışkanlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [2] Y A.ÇENGEL, J M.CIMBALA, T.ENGİN, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları,2008,Güven Bilimsel İZMİR [3] H.Exner, R.-İ. (1998). Akışkanlar Tekniğinin Temel Esasları ve Elemanları. İstanbul: Mannesmann Rexroth Hidrolik ve Otomasyon San. Ve Tic.A. Ş. [4] Şuhubi, E.: Akışkanlar Mekaniği, İ.T.Ü Kütüphanesi Sayı:1507, İstanbul, 1993. [5]İsmail Çallı, "Deneysel Hidromekanik", SAÜ Müh. Fak., 1995
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)