Ders Adı Laboratuar
Ders Kodu IKL-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş Güvenliği, İlk Yardım, İKS Alet ve Ekipmanları, Boru İşçiliği, Kaynak İşlemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İş güvenliği ve ilk yardım ile ilgili genel kavramları tanıyabilme, İKS alet ve ekipmanlarını kullanabilme ve bu alet ve ekipmanlarla ilgili temel işlemleri yapabilme, sert lehim işlemi konusunda bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel Soğutma Deney Cihazı: Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimini uygulamalı olarak tanır. Farklı genleşme elemanlarının (termostatik, otomatik, kılcal boru) çalışma ilkelerini uygulamalı olarak tanır ve gerekli ayarları yapar
2 Temel Soğutma Deney Cihazı: Isı değiştiricisinin fonksiyonunu tanır, gerekli sıcaklık ölçümlerini yaparak ısı değiştiricisi için enerji dengesi eşitliğini uygular. Basınç anahtarlarının çalışma ilkelerini tanır ve gerekli ayarları yapar (devreye alma, devreden çıkarma ve diferansiyel).
3 Ticari Soğutma Deney Cihazı: Evaporatör basınç düzenleyicisinin çalışma ilkesini açıklar ve evaporatör basıncını istenen değere ayarlar. Dört yollu vananın çalışma ilkesini tanır, dört yollu vananın ısı pompası ve buz eritme (defrost) uygulamalarındaki konumunu açıklar.
4 Ticari Soğutma Deney Cihazı: Su düzenleme vanasının çalışma ilkesini açıklar ve su düzenleme vanasında gerekli ayarları yapar ve kondensere basıncını düzenler. Termostatın çalışma ilkesini açıklar ve istenen sıcaklık aralığını ayarlar.
5 Mekanik Isı Pompası Deney Cihazı: Deneyler sonucu alınan verilere göre ısıtma tesir katsayısını hesaplar. Farklı kaynak ve sıcaklıkları kullanarak ısı pompası verim eğrilerini hazırlar. İdeal ve gerçek çevrimleri basınç-entalpi (p-h) diyagramı üzerinde karşılaştırır ve enerji dengelerini tespit eder
6 Mekanik Isı Pompası Deney Cihazı: Kompresör sıkıştırma oranının hacimsel verim üzerine etkisini inceler. Farklı yoğuşma sıcaklıklarında R-12 özelliklerine dayalı ısı pompası ısıtma tesir katsayısı eğrilerini çizer.
7 Bilgisayar Destekli İklimlendirme Deney Cihazı: İklimlendirme işlemlerini (ısıtma, soğutma, nemlendirme, kurutma) tanır ve uygulamasını yapar.
8 Bilgisayar Destekli İklimlendirme Deney Cihazı: Deneyler sonucunda elde edilen verilere göre iklimlendirme işlemlerini psikrometrik diyagramda çizer. Soğutma çevriminin basınç-entalpi (p-h) diyagramını çizer.
9 Bilgisayar Destekli İklimlendirme Deney Cihazı: Deneyler sonucunda elde edilen verilere göre iklimlendirme işlemlerini psikrometrik diyagramda çizer. Soğutma çevriminin basınç-entalpi (p-h) diyagramını çizer.
10 Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (5 arıza): Kompresör basma basıncında (kondenser basıncı) meydana gelen artmayı tespit eder. Kondenser ile ilgili bir arıza (hava akımının engellenmesi, kondenser yüzeyinin kirlenmesi vb.) olduğunu bulur ve arızanın giderilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğini açıklar.
11 Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (5 arıza): Kondenser basıncında azalma ve evaporatör basıncında artma olduğunu tespit eder. Kompresörün emme v e basma vanalarında bir arıza olduğunu bulur ve arızanın giderilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğini açıklar.
12 Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (5 arıza): Kondenser basıncında artma ve evaporatör basıncında azalma olduğunu tespit eder. Filtre-kurutucu veya genleşme vanası ile ilgili bir arıza olduğunu bulur ve arızanın giderilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğini açıklar.
13 Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (5 arıza): Kondenser, evaporatör basıncında artma olduğunu ve emme hattında karlanma veya buzlanma olduğunu tespit eder. Sistemde akışkanın fazla olduğu sonucunu çıkarır ve fazla akışkanı sitemden alarak sistemi normal hale getirir.
14 Soğutma Arıza Bulma Deney Cihazı (5 arıza): Kondenser, evaporatör basıncında azalma olduğunu, evaporatörün kısmi olarak karlandığını ve gözetleme camında kabarcıkların görüldüğünü tespit eder. Sistemde akışkanın az olduğu sonucunu çıkarır ve sisteme akışkan vererek sistemi normal hale getirir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu DERS NOTLARI-Öğr.Gör.Dr. Volkan ŞAHİN-SDÜ KMYO DERS NOTLARI- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BULGURCU-BAÜ BALIKESİR MYO
Diğer Kaynaklar Uygulamalı Soğutma Tekniği, Nuri ÖZKOL, MMO Yayın No: 115
Materyal
Dökümanlar Atelye-1 Atelye-2 Atelye-3 Atelye-4 Atelye-5 Atelye-6
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)