Ders Adı Doğalgaz Tesisatı
Ders Kodu IKL-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Doğalgaz cihazlarını tanımak ve özelliklerini kavrar. 2) Tesisatta kullanılan boru ve armatürlerin özelliklerini kavrar. 3) Tesisat yapımında dikkat edilecek esasları kavrar. 4) Tesisatta kullanılacak cihazların seçimini yapar. 5) Doğalgaz tesisatı ve cihazlarını işletilmesi ile ilgili güvenlik önlemlerini kavrar. 6) Yürürlükteki standart, yönetmelik ve şartnameler hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tesisat ile ilgili tanımlar, gaz tüketim cihazları. Borular ve bağlantı elemanları, regülatörler ve brülörler. Tesisat yapım ve yerleştirme kuralları. Boru tesisatının kontrolü ve işletilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Doğalgaz cihazlarını tanımak ve özelliklerini kavramak, 2) Tesisatta kullanılan boru ve armatürlerin özelliklerini kavramak, 3) Tesisat yapımında dikkat edilecek esasları kavramak, 4) Tesisatta kullanılacak cihazların seçimini yapabilmek. 5) Doğalgaz tesisatı ve cihazlarını işletilmesi ile ilgili güvenlik önlemlerini kavramak. 6) Yürürlükteki standart, yönetmelik ve şartnameler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı Doğalgaz tesisatı cihaz ve armatürleri ile ilgili temel bilgileri, tesisat yapımı ve işletilmesi sırasında uyulması gerekli kuralları kavramak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tesisat ile ilgili tanımlar ve kavramlar
2 Doğalgaz teslim noktası, Servis kutusu ve regülatör tipleri
3 Doğalgaz boruları ve bağlantı elemanları
4 Boruların birleştirilmesi
5 Sayaçlar ve sayaçların montaj kuralları
6 Bireysel doğalgaz tüketim cihazları
7 Toplu doğalgaz tüketim cihazları
8 Endüstriyel doğalgaz tüketim cihazları
9 Konutlarda ve ısı merkezlerinde bacalar
10 Boru çapı hesap yöntemi ve uygulaması
11 Boru çapı hesap yöntemi ve uygulaması
12 Doğalgaz tesisat projesi çizim kuralları
13 Kontroller, testler ve işletmeye alma
14 Doğal gaz tesislerinde işletme ve güvenlik önlemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. T. Hikmet KARAKOÇ, "Doğal Gaz Tesisatı", Demirdöküm Teknik Yayınları, 2007 2. Rüknettin KÜÇÜKYALI, "Doğal Gaz-LPG Tesisatı ve Bacalar", Isısan Çalışmaları No:245, 2003 3. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, "Şemalarla Bina İçi Doğal Gaz Tesisatı", MMO yayın no:145/3, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)