Ders Adı Enerji Ekonomisi
Ders Kodu IKL-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrama 2) Enerjinin çevre ile olan ilişkisini bilme 3) Güneş enerjisi ve güneşten enerji elde etme yöntemlerini öğrenme 4) Rüzgar enerjisi ve rüzgardan enerji elde etme yöntemlerini öğrenme 5) Jeotermal enerjisive jeotermalden enerji elde etme yöntemlerini öğrenme 6) Biyokütle ve biyogaz enerjisi ve kullanım yöntemlerini öğrenme 7) Dalga, OTEC ve Nükleer enerji üretme tekniklerini öğrenme 8) Yenilenebilir enerjinin günlük hayatta kullanılabilecek alanları farkedebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fosil ve yenilenebilir enerjileri kaynakları çevre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler, güneş, jeotermal, rüzgar, biyomas, dalga, OTEC, hidrojen, rüzgar ve nükleer enerji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Alternatif enerji kaynaklarının önemini kavramak 2. Enerjinin çevre ile olan ilişkisini bilmek 3. Güneş enerjisi ve güneşten enerji elde etme yöntemlerini öğrenmek 4. Rüzgar enerjisi ve rüzgardan enerji elde etme yöntemlerini öğrenmek 5. Jeotermal enerjisi ve jeotermalden enerji elde etme yöntemlerini öğrenmek 6. Biyokütle ve biyogaz enerjisi ve kullanım yöntemlerini öğrenmek 7. Dalga, OTEC ve Nükleer enerji üretme tekniklerini öğrenmek 8. Yenilenebilir enerjinin günlük hayatta kullanılabilecek alanları farkedebilmek
Dersin Amacı Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bunlardan yararlanma yöntemlerini öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanımı, genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini
2 Konvansiyonel ve Alternatif enerji kaynakları, Enerji çevre ilişkisi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma
3 Güneş enerjisi, özellikleri, uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
4 Güneşten yararlanmada aktif ve pasif sistemler, fotovoltaik uygulamalar
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
5 Rüzgar enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
6 Jeotermal enerji, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
7 Dalga enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
8 Biyokütle enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
9 Biyogaz ve deponigaz enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
10 OTEC, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
11 Hidrojen enerjisi, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
12 Nükleer enerji, özellikleri, enerji üretim teknikleri
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
13 Çevremizdeki yenilenebilir enerji kaynakları
  Ön Hazırlık: Önceki konuların tekrarı ve ilgili konuların araştırılması
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Yeni Enerji kaynakları, Hasan KÜLÜNK, Suavi EYİCE, İstanbul, 1983. 2) Alternatif Enerji Kaynakları, Mustafa Acaroğlu, Atlas Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 3) Temiz Enerji ve Kaynakları Zekai Şen, Su Vakfı Yayınları İstanbul, 2002. 4) Yenilenebilir Enerjiler Alternatifler Sistemler, Isısan Çalışmaları, 2008. 5) Yenilenebilir Enerji Kaynakları, İsmet Akova, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)