Ders Adı Kalite Güvencesi ve Standartlar
Ders Kodu IKL-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 03157
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavrar. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavrar. 3. Kalite Güvencenin önemini kavrar ve içeriğini anlar. 4. Mesleki standartları kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği A. Standardization, B. Quality and quality concepts, C. Vocational standards, D. Quality assurance.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavratmak. 2. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgileri kavratmak. 3. Kalite Güvencenin önemini kavratmak ve içeriğini öğretmek. 4. Mesleki standartları kavratmak.
Dersin Amacı 1. Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, 2. Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme, 3. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme, 4. Mesleki Standartları açıklayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Standardizasyonun gelişim süreci.
2 Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları.
3 Türkiye’de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları.
4 Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri.
5 Ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmalarının ve kuruluşlarının tanıtılması.
6 Kalite ve Kalite ile ilgili kavramlar.
7 Kalite maliyetleri ve riskleri. kalite ve verimlilik arasındaki ilişki.
8 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
9 Toplam kalite yönetiminin genel hatlarıyla tanıtılması.
10 Kalite yönetim ilkelerinin açıklanması.
11 TS-EN-ISO 9000 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
12 TS-EN-ISO 9001 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
13 TS-EN-ISO 9004 : 2000 serisi standartlarının açıklanması.
14 ISO 19011: standartlarının açıklanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 2
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 1
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 2
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 7 7
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. KÖLÜK N.,DİLSİZ İ.,KARTAL C.,’Kalite Güvencesi ve Standartları’,ISBN:975-288-495-4,Atlas Yayınevi,Ankara,Türkiye 2. TSE.Standartları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)