Ders Adı Isı Yalıtımı
Ders Kodu IKL-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Isı yalıtımı tanımı ve diğer yalıtımlarla karşılaştırılması açıklanacak. 2- yalıtımının önemi, enerji ekonomisi, çevre ve konfor boyutu incelenecek, Isı yalıtımı ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler belirlenecek. 3- Isı yalıtım malzeme çeşitleri öğrenilecek. 4- Isı yalıtım malzemeleri üretim yöntemleri araştırılacak. 5- Isı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması öğrenilecek 6- İlgili sektör seminerlerine katılım sağlanacak 7- Isı Yalıtımı Uygulama Alanları irdelenecek 8- Binalarda ısı yalıtımı ve önemi ele alınacak 9- Tesisatta ısı yalıtımı ve önemi ele alınacak. 10- Sanayide ısı yalıtımı ve önemi değerlendirilecek. Isı Yalıtım Sektörün tanıtımı sağlanacak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Isı Transferinin Temelleri, Isı transfer şekilleri, Isı yalıtımı tanımı ve diğer yalıtımlarla karşılaştırılması, Isı yalıtımının önemi, enerji ekonomisi, çevre ve konfor boyutu, Isı yalıtımı ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler, Isı yalıtım malzeme çeşitleri, Isı yalıtım malzemeleri üretim yöntemleri, Isı Yalıtımı Uygulama Alanları, Binalarda, Tesisatta, Sanayide ısı yalıtımı ve önemi, Isı yalıtımı uygulama örnekleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Makine Mühendisliği Eğitimi alan öğrencilere, Isı transferi, Termodinamik, Malzeme derslerinde öğrendiği bilgiler ışığında; Isı Yalıtım hesaplarını yapabilmek ve ısı yalıtım malzemelerini tanımak. Dersin içeriğinde belirtilen konuların ders saatlerinde teorik olarak verilmesi ve uygulamada ki yerinin belirlenmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)