Ders Adı İş Güvenliği
Ders Kodu IKL-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğretmek 2) Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavratmak 3) Meslek Hastalıkları ve korunma yollarının kavratılması 4) Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin ve önlem alınma yollarının tanıtılması 5) İş güvenliğinde Koruyucuların (Makina ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavratılması 6) İlkyardım kurallarının öğretilerek uygulama örnekleri sunulması 7) İlkyardım kuralları öğretilerek uygulama örnekleri sunulması 8) Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavratılması 9) İş Hukuku ve yönetmeliklerinin kavratılması 10) İş Güvenliği Soruşturmasının nasıl yapıldığının öğretilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş kazası ve meslek hastalıkları, Ergonomi, İş güvenliği, Koruyucular, İlk yardım, Risk değerlendirme, iş hukuku, kanunlar ve yönetmelikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğretmek 2) Kaza oluşumu ve çeşitlerini kavratmak 3) Meslek Hastalıkları ve korunma yollarının kavratılması 4) Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin ve önlem alınma yollarının tanıtılması 5) İş güvenliğinde Koruyucuların (Makina ve Kişisel Koruyucular) tanıtılması ve kullanılmasının gereğinin kavratılması 6) İlkyardım kurallarının öğretilerek uygulama örnekleri sunulması 7) İlkyardım kuralları öğretilerek uygulama örnekleri sunulması 8) Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemlerinin belirtilip kavratılması 9) İş Hukuku ve yönetmeliklerinin kavratılması 10) İş Güvenliği Soruşturmasının nasıl yapıldığının öğretilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi
2 Kaza oluşumu ve çeşitleri
3 Meslek Hastalıkları ve korunma yolları
4 Ergonomi (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi)
5 Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği
6 Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği
7 İş güvenliğinde Koruyucular (Makine ve Kişisel Koruyucular)
8 İlk yardım kuralları
9 İlk yardım kuralları
10 Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri
11 Risk Değerlendirme
12 Risk Değerlendirme
13 İş Hukuku ve yönetmelikleri
14 İş Güvenliği Soruşturması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.İş Güvenliği, Ercüment, N, Dizdar, ABP Yayınevi & Matbaacılık, 3. Baskı, Trabzon 2.İş güvenliği, A. Özdemir, E. Özdemir, Özkan matbaacılık, 3. Baskı, Ankara 3.İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği, Megep ders notları (www.megep.gov.tr)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)