Ders Adı Bireysel İklimlendirme Sistemleri
Ders Kodu IKL-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İklimlendirme prensibini anlar. 2) Taşıtların ısıtılmasını ve soğutulmasını öğrenir. 3) Nem alma prensiplerini kavrar. 4) Termodinamik esasları öğrenme ve basit hesapları yapar. 5) Soğutma sisteminde kullanılan çeşitleri akışkanları öğrenir ve özelliklerini kavrar. 6) Isıtma sistem elemanlarının işleyişini kavrar. 7) Kompresörler çeşitlerini kavramayı, gerektiği yerde hangisinin uygulanacağını bilir. 8) Kumanda sistemlerinin çalışmasını öğrenir. 9) Algılayıcıların çalışma prensibini ve çeşitlerini öğrenir. 10) Sistem bakımını öğrenme ve dikkat edilecek hususları bilir. 11) Arızaların tespitini öğrenme ve giderme yollarını hangi metotlarla çözeceğini bilir. 12) Elektronik devreleri takip etme ve işleyişini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Taşıtların ısıtılması, soğutulması ve ortam havasının rutubetinin alınması, termodinamik çevrimleri. Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar, çeşitleri, termodinamik özellikleri. Isıtma radyatörü, üfleme fanı ve hız ayar yöntemleri, hava yönlendirme kanal ve kanatçıkları, hava yönlendirme mekanizmaları. Sabit hacimli kompresörlü sistemler, Değişken hacimli kompresörlü sistemler, Pistonlu kompresörler, Paletli kompresörler, Sarmal tip kompresörler, rezervuar, kısma valfleri ve çeşitleri, kondenser ve evaparatör, basınç sensörleri, polen filtreleri ve çeşitleri. Mekanik kumandalı sistemler, elektronik kumandalı sistemler, İç-dış sıcaklık algılayıcıları, gün ışığı algılayıcıları, CO-NO algılayıcıları, Rutubet algılayıcıları. Taşıt iklimlendirme sistemlerinin bakımı, gaz doldurulması ve boşaltılması, sistem arızalarının tespiti ve giderilmesi, elektrik devre şemalarının incelenmesi ve devre takibi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İklimlendirme prensibini açıklayabilir. 2) Taşıtların ısıtılmasını ve soğutulmasını açıklayabilir 3) Nem alma prensiplerini açıklayabilir 4) Termodinamik esasları öğrenme ve basit hesapları yapabilir 5) Soğutma sisteminde kullanılan çeşitleri akışkanları öğrenme ve özelliklerini açıklayabilir 6) Isıtma sistem elemanlarının işleyişini açıklayabilir 7) Kompresörler çeşitlerini kavramayı, gerektiği yerde hangisinin uygulanacağını açıklayabilir 8) Kumanda sistemlerinin çalışmasını açıklayabilir 9) Algılayıcıların çalışma prensibini ve çeşitlerini açıklayabilir 10) Sistem bakımını öğrenme ve dikkat edilecek hususları açıklayabilir 11) Arızaların tespitini öğrenme ve giderme yollarını hangi metotlarla çözeceğini açıklayabilir 12) Elektronik devreleri takip etme ve işleyişini açıklayabilir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin iklimlendirme ve taşıtlarda kullanılan iklimlendirme elemanları hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İklimlendirmeye giriş
  Ön Hazırlık: İklimlendirme sistemleri ve giriş
2 Taşıtların ısıtılması, soğutulması
  Ön Hazırlık: Taşıt klima ve havalandırma sistemleri
3 Ortam havasının rutubetinin alınması
  Ön Hazırlık: Ortam havasının rutubetinin alınması
4 Termodinamik çevrimleri
  Ön Hazırlık: Termodinamik çevrimleri
5 Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar
  Ön Hazırlık: Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar
6 Isıtma sistemi elemanları
  Ön Hazırlık: Isıtma sistemi elemanları
7 Kompresörlü sistemler ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Kompresörlü sistemler ve çeşitleri
8 Kompresörlü sistem elemanları
  Ön Hazırlık: Kompresörlü sistem elemanları
9 Kumanda sistemleri, iklimlendirme sistemi algılayıcıları
  Ön Hazırlık: Kumanda sistemleri, iklimlendirme sistemi algılayıcıları
10 R744 çevrimi
  Ön Hazırlık: R744 çevrimi
11 Taşıt iklimlendirme sistemlerinin bakımı
  Ön Hazırlık: Taşıt iklimlendirme sistemlerinin bakımı
12 Arızalarının tespiti
  Ön Hazırlık: Arızalarının tespiti
13 Arızalarının giderilmesi
  Ön Hazırlık: Arızalarının giderilmesi
14 Elektrik devre şemalarının incelenmesi ve devre takibi
  Ön Hazırlık: Elektrik devre şemalarının incelenmesi ve devre takibi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek 0
2 İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 İklimlendirme sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 İklimlendirme alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 0
5 İklimlendirme ve soğutma ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders Notları- Öğr.Gör.Dr. Volkan ŞAHİN
Diğer Kaynaklar OTOMOTİV KLİMASI (E.ŞİMŞEK), http://www.deneysan.com/dersnotlari.htm İKLİMLENDİRME ESASLARI (H.BULGURCU) http://www.deneysan.com/dersnotlari.htm
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)