Ders Adı Yapılarda Onarım ve Güçlendirme
Ders Kodu INT-3269
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hasar tespiti, röleve çalışması, tahribatsız muayene, tahribatlı muayene, yapılarda güçlendirme, hasarlı bölgede ön hazırlık, malzeme temini, iskele ve platform, onarım ve güçlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Betonarme yapılarda taşıcı olmayan elemanlarda hasar türleri ve nedenleri, Betonarme yapılarda taşıyıcı elemanlarda oluşan hasar türleri ve nedenleri, Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme.
No Dersin Kazanımları  
1 Taşıyıcı olmayan elemanlarda oluşan hasarların boyut ve nedenlerini belirler
2 Onarım yöntemini açıklar
3 Kolonlarda oluşan hasarları çizer
4 Kirişlerde oluşan hasarları çizer
5 Betonarme perde duvarlarda oluşan hasarları çizer
6 Döşemelerde oluşan hasarları çizer
7 Çatlak derinlik ve genişliğinin ölçer ve yapının hasar durumunu açıklar
8 Onarım ve güçlendirme kavramlarını açıklar detayları çizer
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Taşıyıcı olmayan elemanlarda oluşan hsarların boyut ve nedenleri
2 Hasarın oluşma nedenini ve hasar boyutları
3 Onarım Yöntemleri
4 Kolonlarda oluşan hasarlar
5 Düğüm noktasında oluşan hasarlar
6 Kirişlerde oluşan hasarlar
7 Betonarme perde duvarlarda oluşan hasarlar
8 Döşemelerde oluşan hasarlar
9 Çatlak derinliğini ölçmek için gerekli yöntemler
10 Çatlak genişiliğini ölçmek için gerekli yöntemler
11 Yapının hasar durumu
12 Onarım ve güçlendirme
13 Onarım ve güçlendirme yöntemleri
14 Güçlendirme detayları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 4
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 3
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 2
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 2
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Ders Notu (Doç.Dr. Metin DAVRAZ) Onarım ve Güçlendirme Ders Notları (Doç Dr. Varol KOÇ)
Diğer Kaynaklar Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Ders Notu (Doç.Dr. Metin DAVRAZ) Onarım ve Güçlendirme Ders Notları (Doç Dr. Varol KOÇ)
Materyal
Dökümanlar Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Ders Notu (Doç.Dr. Metin DAVRAZ) Onarım ve Güçlendirme Ders Notları (Doç Dr. Varol KOÇ)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri